Steinar Johansen

Midt-Norge

Fjellets lasso

Det er allment kjent at du blir gående og lengte tilbake hvis du oppsøker den ville og vakre nasjonalparken Børgefjell som strekker seg ut mellom Midt-Norge og Nordland. Midt-Norge tilbyr naturlig magi fra kyst til fjell, fra nord til sør.

Kartutsnitt over Midt-Norge

Turperler med historisk sus

Kunne vi få lov til å friste med en padletur i Femundsmarka med overnatting i våre historiske, åpne buer? Sjekk ut turmuligheter i Midt-Norge!

Turopplevelser

Ørretlandet

Børgefjell er viden kjent som fiskeeldorado. Mange har også lagt sin elsk på Femundsmarka og Flensmarka. Mulighetene for ørret og harr er store, med våre åpne buer som ekstra krydder.

Fiskeopplevelser

Jakt i store skogsområder

Du kan jakte småvilt i store skogsområder i Midt-Norge, men med Trøndelag som landets største elgfylke står storviltmulighetene ikke tilbake for noe. Her finner du attraktive områder for de aller fleste typer jakt.

Jaktopplevelser

Noen utvalgte hytter i Midt-Norge

Frolfjellstuggu

Frolfjellstuggu

Levanger
Hytteutleie
Les mer
Feragsdambua

Feragsdambua

Røros
Hytteutleie
Les mer
Giltseterstua

Giltseterstua

Steinkjer
Hytteutleie
Les mer
Hestbetåsbua

Hestbetåsbua

Røros
Hytteutleie
Les mer
Holden fjellgård

Holden fjellgård

Snåsa
Hytteutleie
Les mer
Hukkelvatna

Hukkelvatna

Midtre Gauldal
Hytteutleie
Les mer
Giltelvstua

Giltelvstua

Namsos
Hytteutleie
Les mer
Ellingsvatnet

Ellingsvatnet

Melhus
Hytteutleie
Les mer
Buret på Holden fjellgård

Buret på Holden fjellgård

Snåsa
Hytteutleie
Les mer
Brandåstua

Brandåstua

Steinkjer
Hytteutleie
Les mer
Kleivstua

Kleivstua

Snåsa
Hytteutleie
Les mer
Nordviksanden (Sandbua)

Nordviksanden (Sandbua)

Røros
Hytteutleie
Les mer
Nystua

Nystua

Namsos
Hytteutleie
Les mer
Osvasstua

Osvasstua

Namsskogan
Hytteutleie
Les mer
Osøyvollbua (Osvoldbua)

Osøyvollbua (Osvoldbua)

Røros
Hytteutleie
Les mer
Seisjøen jaktstue

Seisjøen jaktstue

Snåsa
Hytteutleie
Les mer
Seisjøen skogstue

Seisjøen skogstue

Snåsa
Hytteutleie
Les mer
Skatlandstrand

Skatlandstrand

Namsos
Hytteutleie
Les mer
Raudtjønnstua

Raudtjønnstua

Snåsa
Hytteutleie
Les mer
Synnervika

Synnervika

Røros
Hytteutleie
Les mer
Buvollen

Buvollen

Ligger 300 meter aust for elva Forra, i fjellskog som domineres av myrområdene videre innover i Forra naturreservat.

Stjørdal
Åpen bu
Les mer
Fautbua

Fautbua

I fjellbjørkeskog "på svenskegrensa" ved foten av Skjebrofjellet i Femundsmarka nasjonalpark. Fredet som del av Statskogs landsverneplan.

Røros
Åpen bu
Les mer
Fjærseterbua

Fjærseterbua

På bredden av Fjalsetertjønnin ved enden av skogsbilveg i Bogn fritidsområde, nær flere fiskevatn og snaufjell. Geocaching i Bogn Mega Trail.

Namsos
Åpen bu
Les mer
Fløtarbua ved Roasten

Fløtarbua ved Roasten

I blokkrik, glissen furuskog ved Øvre Roasten i Femundsmarka nasjonalpark. Fredet som del av Statskogs landsverneplan. Vinterstengt.

Røros
Åpen bu
Les mer
Fløterbu ved Rismosjøen

Fløterbu ved Rismosjøen

Ligger ved foten av en av de karakteristiske grusryggene fra istida, bare ei halv mil søraustover fra Røros mot Mølmannsdalen.

Røros
Åpen bu
Les mer
Furubakken

Furubakken

Ligger i Langtjønna landskapsvernområde. Opprinnelig kjører- og fløterbu, fredet som del av Statskogs landsverneplan.

Røros
Åpen bu
Les mer
Grunnhåbua

Grunnhåbua

Ved avstikker i furuskogen bort til elva Mugga fra stien mellom Nordvika og Muggsjølia i Femundsmarka nasjonalpark.

Røros
Åpen bu
Les mer
Grådalsbua

Grådalsbua

I fjellskog ikke langt fra Langtjønna i Flensmarka naturreservat. Nært andre fiskevatn og stien fra Langen mot Flenskampan.

Røros
Åpen bu
Les mer
Gubbtjønnbua

Gubbtjønnbua

Ligger i furuskogen ved sørenden av Gubbtjønna i Femundsmarka nasjonalpark.

Røros
Åpen bu
Les mer
Harrbekkbua

Harrbekkbua

Ligger i glissen furuskog rikt på småtjønner i Flensmarka naturreservat. Sti fra Hådalen mot Flenskampan går rett forbi.

Røros
Åpen bu
Les mer
Hesttangen

Hesttangen

Ligger ute på halvøya Hesttangen midt i innsjøen Gilten i Bogn fritidsområde. Vide fiskemuligheter. Geocaching i Bogn Mega Trail.

Steinkjer
Åpen bu
Les mer
Holmtjønnbua

Holmtjønnbua

Ligger i barskoghalla nord for Holmtjønna i Bogn fritidsområde. Kort veg til flere fiskevatn. Geocaching i Bogn Mega Trail.

Steinkjer
Åpen bu
Les mer
Holsjøkoia

Holsjøkoia

Ligger inn mot langstrakt furukolle i de åpne myrkjølene like vest for Holsjødammen og starten på elva Trivja.

Orkland
Åpen bu
Les mer
Kløfthåbua

Kløfthåbua

Ligger i blokkrik, glissen furuskog ved Røavassdraget i Femundsmarka nasjonalpark. Fredet som del av Statskogs landsverneplan. Vinterstengt.

Røros
Åpen bu
Les mer
Kroktrøbua

Kroktrøbua

Ligger på gammel slåtteng tilvokst med furuskog nær Dalsveien vel en kilometer søraust for Mølmannsdalen.

Røros
Åpen bu
Les mer
Langmyrbua

Langmyrbua

Ligger i blandingsskogen langs DNT-merka sti fra Nordvika mot Skjebrofjellet i Femundsmarka nasjonalpark.

Røros
Åpen bu
Les mer
Langtjønnbua

Langtjønnbua

Den eldste av Statskogs fredede fløterbuer i Femundsmarka. Ligger rett ved starten av den lengste tømmerrenna.

Røros
Åpen bu
Les mer
Litjrennbua

Litjrennbua

Ligger i Langtjønna landskapsvernområde. Fløterbu ved den korteste renna i vassdraget, fredet som del av Statskogs landsverneplan.

Røros
Åpen bu
Les mer
Lorthølbua

Lorthølbua

Den første fløterbua du møter langs vassdraget med tømmerrenner fra Femunden til Feragen. Fredet som del av Statskogs landsverneplan.

Røros
Åpen bu
Les mer
Muggsjøbua

Muggsjøbua

Ligger i ei bjørkeli med innslag av furu aust for Nedre Muggsjøen i Femundsmarka nasjonalpark.

Røros
Åpen bu
Les mer
Muggsjølia

Muggsjølia

Hovedbu, "stabbur" og fjøs på en gammel setervoll omgitt av bjørkeskog i Femundsmarka nasjonalpark.

Røros
Åpen bu
Les mer
Møllerbua

Møllerbua

Ligger i blokkrik, glissen furuskog med mange tjønner og elvekroker ved øvre del av Røa, rett ved DNT-merka sti i Femundsmarka nasjonalpark.

Røros
Åpen bu
Les mer
Revbua

Revbua

Ligger i Femundsmarka nasjonalpark mellom Reva og Rogen, så å si på svenskegrensa i glissen furuskog med merka sti rett forbi.

Røros
Åpen bu
Les mer
Roastgamma

Roastgamma

Røros
Åpen bu
Les mer
Sandtjønnbua

Sandtjønnbua

På bredden av godt fiskevatn i fjellskogtrakter i Bogn fritidsområde. Geocaching i Bogn Mega Trail.

Steinkjer
Åpen bu
Les mer
Sellesdalsbua

Sellesdalsbua

Ligger i åpen furuskog i Flensmarka naturreservat ved stien fra Gubbtjønna ved Femundsveien mot Flenskampan.

Røros
Åpen bu
Les mer
Ulstadtjønnhytta

Ulstadtjønnhytta

Ligger ved Ulstadtjønnin i de myrpregede fjellskogtraktene vest for elva Forra.

Stjørdal
Åpen bu
Les mer
Varghiet

Varghiet

Stjørdal
Åpen bu
Les mer
Ølshøgdbua

Ølshøgdbua

Ligger like vest for toppen av Ølshøgda som er "Treriksrøysa" på kjølen mellom Orkdal, Skaun og Melhus kommuner.

Orkland
Åpen bu
Les mer
Bangsjøstua

Bangsjøstua

Steinkjer
Hytteutleie
Les mer
Ufohytta

Ufohytta

Holtålen
Hytteutleie
Les mer