Hopp til hovedinnhold
Fossekallen - Norges nasjonalfugl
Stig-Harald Markovic @stiggas_photo

Eiendom

Statskog forvalter og utvikler statlige skog- og fjelleiendommer. Totalt forvalter Statskog 59 millioner dekar eiendom på vegne av fellesskapet. Dette utgjør en femtedel av Fastlands-Norge. Eiendommene skal drives bærekraftig med hensyn til naturvern, friluftsliv og tilfredsstillende økonomisk resultat.