Annet

Furubakken

Furubakken ligger i Femundsmarka ved kanovassdraget Røa mellom Rogen og Femunden.

Denne kjørerbua med stall ble bygd i 1921-22 etter den store høststormen da det ble mye vindfall. Det lå kjørere her i 1942. Bua ble reparert i 1946-47, og nytt tak kom på stallen i 1974. Restaurert i 1989.

Furubakken ble brukt i forbindelse med fløtinga.

På Langtjønna ble tømmeret samla innenfor ei lenke av flytende tømmerstokker, en såkalt "bom", og slept over sjøen. I nyere tid ble det brukt en "varpbåt" til dette, dvs. en båt som er konstruert til å kunne slepe tømmerbommer. Utenfor bua ligger rester etter varpbåten som bl.a. ble brukt under tømmerslep på Roasten.

Langs hele vassdraget mellom Nordvika og Feragshåen kan man finne minner etter fløtinga. Lenser (tømmerstokker som er lenket sammen) skulle holde tømmeret samla under slep over vatna, eller hindre det i å sette seg fast langs med land. Enkelte lensestokker ligger igjen langs med vassdraget, og man kan også finne kjettinger som de var koplet sammen med. Fram til 1890-tallet ble lensestokkene bundet sammen med vier. Disse ble vridd ved hjelp av et hull i stammen på ei furu. Slike furutrær med hull i ble kalt "bomtall" (tall = furu på svensk), og noen av dem står fortsatt.

Ved Stensundet ligger dessuten rester etter ei gammel fløterbu.

Tømmerfløtinga opphørte på 1970-tallet. 1994-1996 ble rennene og dammene restaurert som en viktig del av verdenskulturminnet Røros.

På grunn av restaureringsarbeidene stod det hester her på stallen i 1995. Tømmeret som ble brukt til å restaurere fløtingsanleggene ble hogd og barket i traktene, og kjørt fram til rennene med hest. Det ble lagt vekt på at restaureringen skjedde i størst mulig grad med gamle metoder.

Det ble lagt nytt golv i yttergangen og skiftet vinduer i 2015. Arbeidet ble utført av Kåre Tørres.

Furubakken ble i 2017 fredet av Riksantikvaren som del av landsverneplan for Statskogs kulturhistoriske eiendommer.

Kanopadling, fisking, kulturminner, multeplukking og lettgått turterreng.

Furubakken

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Areal
34 m2
Avstand til vei (vinter)
7 Km
Avstand til vei (sommer)
7 Km
Oppvarming
Ved
Belysning
Ingen
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Ved
Driftstatus
Tilgjengelig