Magnus Beyer Brattli

Vi sikrer fellesskapets verdier for framtida

Vi gir deg naturen
Søk 1. - 31. mai

Statskogfondet

Nå kan du søke Statskogfondet om pengestøtte til næringsutvikling og friluftsliv i Nordland og Troms. Organisasjoner med prosjekt som skaper næringsutvikling og friluftsliv, kan nå benytte mulighetene til å søke på midlene.

Statskogfondet

Opplev Norge sammen med Statskog

Alt tekst

Troms

Alt tekst

Nordland

Alt tekst

Midt-Norge

Alt tekst

Østlandet

Alt tekst

Sørvest­landet

Elg i solnedgang på Senja

Jakt og fiske

Norge har rike tradisjoner knyttet til jakt, fiske og fangst. Og når vi forvalter ressursene rett, så byr landet vårt på rike muligheter.

Statskog har tilbud over hele landet, enten du er på jakt etter villrein, skogsfugl eller andre jaktbare arter. Vi har også tusenvis av fiskevann som venter på deg. Våre tilbud er åpne for alle.

Les mer

Nyheter

Se flere nyheter