Hopp til hovedinnhold
Annet

Grunnhåbua

Denne hoggerbua sto opprinnelig på Muggas sørside, oppført av Røros Kopperverk i forbindelse med skogsdrifta. Det sto også ei kjørerbu og en stall der. Kjørerbua ble flytta til Lorthølet, og noen stokker fra stallen til Gubbtjønnbua.

Det finnes svært mange eksempler på at lafta tømmerbuer ble flytta fra et sted til et annet. Buenes konstruksjon gjorde det relativt enkelt å ta ned og sette opp igjen ei hel bu. Buene kunne også brukes til andre formål enn det de var satt opp til opprinnelig, for eksempel kunne ei seterbu settes opp et annet sted som fiskerbu, osv.

På vårvinteren 1950 dro Per og Ivar Skjevdal bua over elveisen, og gjenreiste den på dette stedet om sommeren. De gjorde det på oppdrag av elgjaktlaget som jaktet her den gangen.

I årene rundt 1930 foregikk det tømmer- og vedhogst her i traktene. Ved og tømmer ble fløtet ned Mugga.

Skogsdriftene i dette området er historie. Men en annen "tømmerhogger" har etter lang tids fravær kommet tilbake til Muggavassdraget og driver med stor innsats og energi sin egen form for "skogsdrift": Beveren. Den var lenge utryddet fra Femundsmarka, men vandret inn igjen fra Sverige på 1970-tallet.

Ny utedo ble fraktet inn og satt opp vinteren 2018. Arbeidet ble utført av Monica og Arne Langen.

Bua ligger i Femundsmarka nasjonalpark. Fiske, småviltjakt og bærplukking i lettgått turterreng.

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Antall soveplasser
2
Areal
21 m2
Avstand til vei (vinter)
11 km
Avstand til vei (sommer)
11 km
Oppvarming
Ved
Belysning
Ingen
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Ved
Driftstatus
Tilgjengelig
Veibeskrivelse
DNT-sti fra Langen Gjestegård til brua over Mugga, ca. 8 km, deretter DNT-sti i retning Muggsjølia ca 3 km.