Hopp til hovedinnhold
Annet

Møllerbua

Møllerbua ble oppført av sakfører Sigurd Møller, en funksjonær ved Røros Kopperverk, på slutten av 1800-tallet som fiskerbu.

Det var på den tida sportsfiskerne hadde oppdaget Røavassdraget. Femundbåten med anløpssted ved Røosen hadde gjort området lettere tilgjengelig. Stor aure og fin harr og røye ga Femundsmarka rykte om å være et rent paradis for sportsfiske. Det var både engelskmenn og norske sportsfiskeentusiaster som fant veien til de gode fiskeplassene. En del fiskere hadde båter liggende ved vatna.

Jens Jensen Langen ("Litj-fauten"), som var reinoppsynsmann, kalte denne bua i sin dagbok fra 1918 for "Litjbudhaabuen" ettersom den ligger ved Litjbuddhåen.

Statskog har gjennomført restaureringsarbeider på bua, sist i 1998, hvor bla. bunnstokkene ble skiftet ut. Dette arbeidet ble utført av Odd og Arne Langen. Forrige restaurering ble gjennomført i 1977/-78. Nytt torvtak ble lagt i 2016. Arbeidet ble utført av Geir Wagnild og Arne Langen.

Skogen her i traktene bærer preg av de omfattende skogsdriftene som foregikk på 1950-tallet, da det ble hogd et stort kvantum tømmer til jernbanesviller.

Bua ligger i Femundsmarka nasjonalpark. ligger i kanovassdraget Røa mellom rogen og Femunden. Fiske, småviltjakt og bærplukking.

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Antall soveplasser
2
Areal
15 m2
Avstand til vei (vinter)
30 km
Avstand til vei (sommer)
22 km
Oppvarming
Ved
Belysning
Ingen
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Ved
Driftstatus
Tilgjengelig
Veibeskrivelse
Båt fra Synnervika til Røsanden. DNT- sti inn til Nedre Roasten, ca 5,5 km. Gå på Engerdalssiden langs Nedre og Øvre Roasten opp til Grislehåen i delvist stiløst lende ca 7,5 km. Følg fiskesti langs vassdraget fra Grislehåen til stikryss med DNT sti ca. 3,5 km. Følg DNT stien fra stikrysset nordøstover til Møllerbua ca 5 km. Husk kart.