Hopp til hovedinnhold
Annet

Litjrennbua

Denne fløterbua ved Litj-renna i Femundsmarka ble satt opp først på 1950-tallet, som erstatning for ei tømmerbu som sto her før.

På 1700-tallet ble det gravd fløtningskanaler og bygd dammer i Langtjønnvassdraget, for å kunne fløte ved og tømmer fra Femunden og ned til Røros. Senere ble kanalene gjort om til tømmerrenner. Litj-renna er tømmerrenna som forbinder Rundtjønna med Litj-Langtjønna.

På åpent vann ble tømmeret samla innenfor ei lenke av flytende tømmerstokker, en såkalt "bom", og slept over sjøen. I nyere tid ble det brukt en "varpbåt" til dette, dvs. en båt som er konstruert til å kunne slepe tømmerbommer. Båten ble trukket over båtdraget som går parallelt med renna.

Litt nord for bua i Rundtjønna ligger rester etter ei lense (tømmerstokker som er lenket sammen) som skulle hindre tømmeret i å drive inn på grunna innafor. Fram til 1890-tallet ble lensestokkene bundet sammen med vier. Disse ble vridd ved hjelp av et hull i stammen på ei furu. Slike furutrær med hull i ble kalt "bomtall" (tall = furu på svensk), og en av dem står ved Røstbekken øst for Stensundet.

Ved Stensundet finnes rester etter ei gammel fløterbu.

1994-1996 ble rennene og dammene restaurert som en viktig del av verdenskulturminnet Røros. I 2012 ble det satt opp ny utedo.

Litjrennbua ble i 2017 fredet av Riksantikvaren som del av landsverneplan for Statskogs kulturhistoriske eiendommer. Hjelp oss å ta vare på verneverdiene for etterslekta. Bua kalles også Litjlantjønnbua.

Bua ligger i langtjønna landskapsvernområde. Kanopadling, fiske, småviltjakt, kulturminner og bærplukking i lettgått turterreng.

Litjrennbua

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Antall soveplasser
6
Areal
20 m2
Avstand til vei (vinter)
4 km
Avstand til vei (sommer)
4 km
Oppvarming
Ved
Belysning
Ingen
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Ved
Driftstatus
Tilgjengelig
Veibeskrivelse
Følg DNT-sti fra Langen Gjestegård over Femundsåsen ca 4 km. Før du kommer ned til vassdraget tar det av en sti i retning nordøst, dette er en gammel DNT sti som nå er nedlagt men fortsatt inntegnet på kart. Fra dette stikrysset og ned til Litjrennbua er det ca. 600 meter.