Hopp til hovedinnhold
Annet

Lorthølbua

Bua ble flytta hit fra Grunnhåen ved Mugga av Røros skogforvaltning i 1943, der den hadde stått som kjørerbu.

Den gamle Lorthølbua var ei plankebu, bygd etter forordninga i 1915, som påla skogeierne å sørge for skikkelig husvære for hoggerne og fløterne. Bua brant ned i 1942, mens tømmerhogger Ola Sundt lå her. Han gikk ut da det begynte å brenne, og stekte flesk på gruen i brannruinene da flammene begynte å gi seg.

Lorthølbua ble også brukt i forbindelse med fløtinga.

Langs hele vassdraget mellom Nordvika og Feragshåen kan man finne minner etter fløtinga.

På 1700-tallet ble det gravd kanaler og bygd dammer for å kunne fløte ved og tømmer fra Femunden og ned til Røros. Senere ble kanalene gjort om til tømmerrenner.

"Kalvrenna" mellom Nordvikkalven og Lorthølet er den yngste av dem, først bygd i 1952, og i 1984 restaurert med trykkimpregnert materiale. Før 1952 var det her bare en åpen steinkanal.

På åpent vatn ble tømmeret samlet innenfor ei lenke av flytende tømmerstokker, en såkalt "bom", og slept over sjøen. I nyere tid ble det brukt en "varpbåt" til dette, dvs. en båt som er konstruert til å kunne slepe tømmerbommer. Båten ble trukket over båtdraget mellom Lorthølet og Litj-Langtjønna.

Tidligere ble det brukt "spillflåter" til å slepe tømmeret over sjøene, og rester etter ei slik spillflåte ligger igjen i Nordvikkalven.

Tømmerfløtinga opphørte på 1970-tallet, og bua har siden hatt funksjon som åpen bu for friluftsfolket.

1994-1996 ble fløtingsanleggene i Langtjønnvassdraget restaurert som en viktig del av verdenskulturminnet Røros.

Lorthølbua ble i 2017 fredet av Riksantikvaren som del av landsverneplan for Statskogs kulturhistoriske eiendommer. Hjelp oss å ta vare på verneverdiene for etterslekta!

Bua ligger i Langtjønna landskapsvernområde. Kanopadling, fiske, småviltjakt, kulturminner i lettgått turterreng.

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Antall soveplasser
2
Areal
23 m2
Avstand til vei (vinter)
5 km
Avstand til vei (sommer)
5 km
Oppvarming
Ved
Belysning
Ingen
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Ved
Driftstatus
Tilgjengelig
Veibeskrivelse
Følg DNT-sti fra Langen Gjestegård til klopp over tømmerenne ca 5 km. Ta av fra stien og følg renna på høyre side opp til bua.