Hopp til hovedinnhold
Annet

Gubbtjønnbua

Gubbtjønnbua er bygd opp bl.a. av tømmeret fra en gammel stall som opprinnelig sto ved Grunnhåbua.

Den ble satt opp på denne tomta av medlemmer fra Røros Jeger – Fiskeforening i 1971, etter avtale med Direktoratet for Statens skoger. DSS bidro med materialer til gjenoppbyggingen, mens transport og arbeider forøvrig ble utført av RJFF.

Like ved bua har det stått ei ”kølbrenner”-koie. Kølbrenning til Røros Kopperverk var lenge en viktig inntektskilde for befolkningen i regionen. Kølveden ble hogd om våren, og mila reist i løpet av sommeren. På senhøsten ble mila tent, og den måtte passes på døgnet rundt i 14 dager. Kølbrennerne bodde i ei koie som var satt opp i nærheten.

Kopperverket hadde et stort behov for trekøl fram til siste halvdel av 1800-tallet, da trekølet ble erstattet med koks for å smelte malmen. Det finnes mange rester etter kølbrenning rundt omkring i Femundsmarka, og det er som regel vanskelig å fastslå hvor gamle de er.

Litt øst for Gubbtjønnbua ligger rester etter ei bu ved Svartsjøen. Den ble satt opp i 1922-23 da Johan Lauritz Skjervagen var "avmetar" (dvs. oppmåler i tømmerdrifta), og ble brukt som hoggerbu.

Bua var intakt og beboelig fram til 1940-tallet. Stor-Hans (Hans Olof Hansson, 1870-1946, som hadde tilhold i Femundsmarka fra 1908 til 1946) brukte Svartsjøbua mye i forbindelse med tømmerhogst, jakt og fiske. Han brente også sitt eget brennevin der. Rester etter det enkle hjemmebrentapparatet lå lenge igjen i steinrøysa ved bua. Det ble senere tatt vare på og finnes i dag på Langen Gjestegård.

Bua ligger i Femundsmarka nasjonalpark. Lettgått turterreng, småviltjakt og bærterreng.

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Antall soveplasser
2
Areal
21 m2
Avstand til vei (vinter)
14 km
Avstand til vei (sommer)
14 km
Oppvarming
Ved
Belysning
Ingen
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Ved
Driftstatus
Tilgjengelig
Veibeskrivelse
DNT - sti fra Langen gård via Nordvika 6,5 km, derfra ca 4,5 km i retning sørøst langs stien mot Muggsjøen. Herfra retning rett sørover ca 1,5 km i stiløst terreng. Ta med kart.