Annet

Gubbtjønnbua

Gubbtjønnbua er bygd opp bl.a. av tømmeret fra en gammel stall som opprinnelig sto ved Grunnhåbua.

Den ble satt opp på denne tomta av medlemmer fra Røros Jeger – Fiskeforening i 1971, etter avtale med Direktoratet for Statens skoger. DSS bidro med materialer til gjenoppbyggingen, mens transport og arbeider forøvrig ble utført av RJFF.

Like ved bua har det stått ei ”kølbrenner”-koie. Kølbrenning til Røros Kopperverk var lenge en viktig inntektskilde for befolkningen i regionen. Kølveden ble hogd om våren, og mila reist i løpet av sommeren. På senhøsten ble mila tent, og den måtte passes på døgnet rundt i 14 dager. Kølbrennerne bodde i ei koie som var satt opp i nærheten.

Kopperverket hadde et stort behov for trekøl fram til siste halvdel av 1800-tallet, da trekølet ble erstattet med koks for å smelte malmen. Det finnes mange rester etter kølbrenning rundt omkring i Femundsmarka, og det er som regel vanskelig å fastslå hvor gamle de er.

Litt øst for Gubbtjønnbua ligger rester etter ei bu ved Svartsjøen. Den ble satt opp i 1922-23 da Johan Lauritz Skjervagen var "avmetar" (dvs. oppmåler i tømmerdrifta), og ble brukt som hoggerbu.

Bua var intakt og beboelig fram til 1940-tallet. Stor-Hans (Hans Olof Hansson, 1870-1946, som hadde tilhold i Femundsmarka fra 1908 til 1946) brukte Svartsjøbua mye i forbindelse med tømmerhogst, jakt og fiske. Han brente også sitt eget brennevin der. Rester etter det enkle hjemmebrentapparatet lå lenge igjen i steinrøysa ved bua. Det ble senere tatt vare på og finnes i dag på Langen Gjestegård.

Bua ligger i Femundsmarka nasjonalpark. Lettgått turterreng, småviltjakt og bærterreng.

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Antall soveplasser
2
Areal
21 m2
Avstand til vei (vinter)
14 km
Avstand til vei (sommer)
14 km
Oppvarming
Ved
Belysning
Ingen
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Ved
Driftstatus
Tilgjengelig
Veibeskrivelse
DNT - sti fra Langen gård via Nordvika 6,5 km, derfra ca 4,5 km i retning sørøst langs stien mot Muggsjøen. Herfra retning rett sørover ca 1,5 km i stiløst terreng. Ta med kart.