Hopp til hovedinnhold
Annet

Kløfthåbua

Dette er ei fløterbu av den typen som ble satt opp av Røros skogforvaltning i 1949/50. Lemmene ble fraktet inn på hesteslede av bl.a. Odd Langen. Odd Langen ble senere den første oppsynsmannen i Femundsmarka nasjonalpark.

I begynnelsen av 50-tallet ble det avvirket et stort kvantum tømmer i grensetraktene ved Rogen. Dette tømmeret ble i all hovedsak solgt som virke til produksjon av jernbanesviller. Hogsten foregikk om vinteren, og på våren og forsommeren ble tømmeret fløtet ned Røavassdraget, over Femunden og videre nordover til Røros – noe som kunne ta mange uker.

Ett år kom de ikke fram i det hele tatt og tømmeret ble liggende ved Kløfthåen, på grunn av lite vatn. Øvre Røa ble sprengt opp i 1949/50 for å gjøre fløtinga lettere.

Fløtinga var et krevende, slitsomt og av og til farlig arbeid. Den var dessuten uberegnelig – naturkreftene bestemte rytmen. Ofte var det problemer med for lite vassføring. Strekningen mellom Kløfthåen og Stor-Buddhåen var det verste partiet i Øvre Røa. Det kunne hende at tømmeret satte seg helt fast i elveløpet. Tømmerfløtinga i Øvre Røa foregikk totalt over seks år.

Fløterne var vant med fysiske anstrengelser, og å gå lange avstander betydde ikke så mye for dem. Nestor fra Käringsjön skulle en gang hjem til et femtiårslag da de lå ved Kløfthåen. Han dro om kvelden, og var tilbake morgenen etter.

Fløterbuene skulle gi tak over hodet til et fløterlag under den lyse og varme årstida. De er derfor bygd romslige, med store brisker som gir plass til mange mann, og de er ikke isolert.

Kløfthåbua ble i 2017 fredet av Riksantikvaren som del av landsverneplan for Statskogs kulturhistoriske eiendommer. Hjelp oss å ta vare på verneverdiene for etterslekta!

Ligger i femundsmarka nasjonalpark. Ligger ved kanovassdraget Røa mellom Rogen og Femunden. Godt fiske, småviltjakt.

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Antall soveplasser
7
Areal
28 m2
Avstand til vei (vinter)
27 km
Avstand til vei (sommer)
19 km
Oppvarming
Ved
Belysning
Ingen
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Ved
Driftstatus
Tilgjengelig
Veibeskrivelse
Båt fra Synnervika til Røsanden. Følg DNT-sti fra Røsanden til Nedre Roasten ca 6 km. Velg egen sti på nordsida av nedre og øvre Roasten fram til østre enden av Øvre Roasten ca 5,5 km. Herfra er det dårlig sti nord for vassdraget ca 3,5 km til Kløfthåbua. Husk kart.