Hopp til hovedinnhold
Annet

Revbua

Revbua er egentlig ei badstu. I begynnelsen av 1950-tallet ble det avvirket et stort kvantum tømmer her i grensetraktene ved Rogen, både på svensk og på norsk side. Dette tømmeret ble i all hovedsak solgt som virke til produksjon av jernbanesviller. Ved Rödsjön og Uthussjön sto det brakker der skogsarbeiderne bodde om vinteren mens arbeidet pågikk. Det var 15 mann og ei kokke i hver brakke.Skogsarbeiderne satte opp ei badstu på dugnad. Da driftene i 1954 ble flyttet over til norsk side, ble badstua flyttet med og satt opp her ved Reva. I ca. to år ble den brukt av skogsarbeiderne, før skogsdrifta opphørte. De hadde håndpumpe til dusjen i badstua, og de brukte å være to som tok badstubad sammen: En måtte pumpe mens den andre dusja.Etter at skogsdriftene tok slutt, utstyrte Statens skoger badstua med brisker, og den er siden blitt brukt som åpen utstyrt bu.Brakka som hadde stått like bortenfor badstua ble flytta til Røvollen og fungerer i dag som DNT-hytte.Rogendrifta var den siste store skogsdrifta som foregikk på "gamlemåten", ved at hoggerne og kjørerne bodde i skogen så godt som hele vinteren. Som redskap brukte de svans og øks. Tømmeret ble kjørt fram til vassdraget med hest, og fløtet nedover elver og sjøer etter at isen hadde gått. Stolpene i fremkant av bua ble skiftet ut i 2016. Arbeidet ble utført av Kåre Tørres.Skogen her i traktene bærer preg av omfattende skogsdrifter med stort uttak av tømmer til jernbanesviller på 1950-tallet. Bua ligger i Femundsmarka nasjonalpark. Fiske, småviltjakt og bærplukking i flott turterreng.

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Antall soveplasser
2
Areal
12 m2
Avstand til vei (vinter)
32 km
Avstand til vei (sommer)
25 km
Oppvarming
Ved
Belysning
Ingen
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Ved
Driftstatus
Tilgjengelig
Veibeskrivelse
Båt fra Synnervika til Røsanden. DNT- sti inn til Nedre Roasten, ca 5,5 km. Gå på Engerdalssiden langs Nedre og Øvre Roasten opp til Grislehåen i delvist stiløst lende ca 7,5 km. Følg fiskesti langs vassdraget fra Grislehåen til stikryss med DNT sti ca. 3,5 km. Følg DNT sti ca 7,5 km til Revbua.