Hopp til hovedinnhold
Annet

Muggsjøbua

Bua ble bygd i 1928-29 under Røros Kopperverk og brukt i forbindelse med tømmer- og vedhogst i noen år framover. Ved og tømmer ble fløtet nedover Mugga.

I 1933 foregikk det vedkjøring fra traktene omkring her. Kjørere og hester holdt til i Langmyrbua, mens "broslerne" bodde her i Muggsjøbua.

"Broslerne" var de skogsarbeiderne som dro sammen stokkene, hogg ned bjørk og buskas, rydda unna kvister og topper, og tråkka veier i snøen for å gjøre arbeidet lettere for kjørerne og hestene. De hadde en viktig oppgave som betydde svært mye for hvor mye en kjører fikk gjort på et dagsverk. Kjørerne kjørte stokkene som regel først fram til en lunneplass, og siden med tømmerdoning fram til vassdrag.

Broslerne måtte ha god innsikt i hva som krevdes for å legge til rette den beste leia for kjørerne og hestene. Broslerne hjalp også med å lesse stokkene på tømmerdoningen.

Muggsjøbua forfalt siden, og ble satt i stand for første gang i årene 1968-1970. Den fikk da nytt tak, nytt golv og innvendig panel på veggene.

I 1999 ble det i regi av Statskog foretatt en ny, grundig restaurering av bua. Røros kommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag bidro økonomisk. Bua ble tatt helt ned, og det som var brukbart av materialer ble kjørt til Synnervika. Der ble bua bygd opp på nytt, delvis med nye materialer.

Tømmerarbeidet og laftingen ble utført av Carl Prytz og Jon Holm Lillegjelten. Så ble den demontert igjen og kjørt innover. I tida 26. – 29. april 1999 ble bua satt opp igjen av skogsarbeider Ingar Gravrok og Odd Langen.

Bua ligger i Femundsmarka nasjonalpark. Fiske, småviltjakt, bærplukking og lettgått turterreng.

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Antall soveplasser
2
Areal
18 m2
Avstand til vei (vinter)
20 km
Avstand til vei (sommer)
20 km
Oppvarming
Ved
Belysning
Ingen
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Ved
Driftstatus
Tilgjengelig
Veibeskrivelse
DNT-sti fra Langen Gjestegård til Nordvika 6,5 km. Derfra DNT-sti mot Nedre Muggsjøen til stikryss i østre enden av Nedre Muggsjøen ca 11,5 km. Her må du krysse elva Mugga. Herfra rett nord ca. 1 km i stiløst terreng til Muggsjøbua. Ta med kart.