Høstauder

Om Statskog

Fjelltjenesten

Fjelltjenesten er Statskog sitt profesjonelle feltapparat

Les mer

Statskogmillionen

Statskog deler ut inntil en million kroner årlig til frivillige organisasjoner for å styrke friluftsliv og folkehelse

Les mer

Statskogs historie

En lang historie skaper en linje fra etableringen av et offentlig skogvesen til dagens statsforetak.

Les mer

Organisasjon

Statskog har eiendommer i hele landet, og har en desentral organisasjon.

Les mer

Vår strategi

Statskogs strategi peker ut retningen for selskapet.

Les mer

Årsrapporter

Styrets årsberetning og nøkkeltall. Her finner du Statskogs årsberetninger.

Les mer

Samarbeidsordninger

Statskog har samarbeidsordninger med store og viktige institusjoner og aktører.

Les mer

Styret i Statskog

Styret i Statskog SF oppnevnes av eier og velges av ansatte. Dette er våre styremedlemmer.

Les mer

Vedtekter for Statskog

Vedtekter for statsforetaket Statskog SF, med endring fra foretaksmøte den 21. juni 2021

Les mer

Eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i Statskog SF

Les mer

Bærekraftig virksomhet

Statskog tar i bruk et internasjonalt rapporteringssystem for å sikre bærekraft i virksomheten.

Les mer

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer sier noe om hva vi står for og hvordan vi skal opptre.

Les mer

Skattepolicy

Statskog skal opprettholde god etterlevelse og praksis hva gjelder regnskapsføring, betaling og rapportering av skatt.

Les mer

Verdien av friluftsliv

Hva betyr friluftsliv for folk og for samfunnet generelt? Hvilke verdier skaper vi gjennom å gjøre jakt, fiske og friluftsliv tilgjengelig?

Les mer

Foretaksmøteprotokoller

Statsforetak er en særskilt organisasjonsform for statseide virksomheter. Statsforetak er regulert i egen lov av 30. august 1991.

Les mer