Hopp til hovedinnhold
Høgstauder 950 m.o.h.
Steinar Johansen

Om Statskog

Statskogmillionen illustrasjonsbilde

Statskogmillionen

Statskog deler ut inntil en million kroner årlig til frivillige organisasjoner for å styrke friluftsliv og folkehelse

Les mer
Vetlenesbua - åpen bu i Dividalen

Statskogs historie

En lang historie skaper en linje fra etableringen av et offentlig skogvesen til dagens statsforetak.

Les mer
Statskogs utstillingstelt

Organisasjon

Statskog har eiendommer i hele landet, og har en desentral organisasjon.

Les mer
Urdalsknuten i Njardarheim

Vår strategi

Statskogs strategi peker ut retningen for selskapet.

Les mer
Hogst i forsøksskog i Vesterå, Bangdalen

Årsrapporter

Styrets årsberetning og nøkkeltall. Her finner du Statskogs årsberetninger.

Les mer
Skiføre i Kvænangen

Samarbeidsordninger

Statskog har samarbeidsordninger med store og viktige institusjoner og aktører.

Les mer
Rundtjernkoia i Gruset

Styret i Statskog

Styret i Statskog SF oppnevnes av eier og velges av ansatte. Dette er våre styremedlemmer.

Les mer
Bjøllådalen i Saltfjellet

Vedtekter for Statskog

Vedtekter for statsforetaket Statskog SF, med endring fra foretaksmøte den 25. november 2022.

Les mer
Fjellsko og utsikt

Eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i Statskog SF

Les mer
Fjellrev John Lambela2

Bærekraftig virksomhet

Statskog tar i bruk et internasjonalt rapporteringssystem for å sikre bærekraft i virksomheten.

Les mer
Rago Solnedgang Tonje Blomseth Utsnitt

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer sier noe om hva vi står for og hvordan vi skal opptre.

Les mer
Myr i Finnemarka

Skattepolicy

Statskog skal opprettholde god etterlevelse og praksis hva gjelder regnskapsføring, betaling og rapportering av skatt.

Les mer
Finnemarka

Lederlønn

Retningslinjene ble vedtatt av Foretaksmøtet i Juni 2023.

Les mer
Sti mot Sandbu i Rendalen

Statskog følger åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Les mer
Elva Ulvåa i Gravberget

Foretaksmøteprotokoller

Statsforetak er en særskilt organisasjonsform for statseide virksomheter. Statsforetak er regulert i egen lov av 30. august 1991.

Les mer
Elg i solnedgang på Senja

Verdien av friluftsliv

Hva betyr friluftsliv for folk og for samfunnet generelt? Hvilke verdier skaper vi gjennom å gjøre jakt, fiske og friluftsliv tilgjengelig?

Les mer
Femundsmarka

Ledige stillinger

Kan du tenke deg å jobbe i et miljø som forvalter en femtedel av Norge på vegne av fellesskapet? Statskog sikrer fellesskapets verdier for framtida og har en aktiv rolle i det grønne skiftet.

Les mer
Statsallmenning Raymond Solberg

Statsallmenninger

26 millioner dekar av Statskogs eiendom er statsallmenning. Dette utgjør hoveddelen av våre eiendommer i Sør- og Midt-Norge

Les mer
Merakerbrug

Kjøpet av AS Meraker Brug

Virksomheten i AS Meraker Brug integreres nå i Statskogs organisasjon.

Les mer
Eiendomssalg Steinar Johansen 1920Pxl

Eiendomssalg

Statskogs kjøp av Orklas skogeiendommer i 2010 forutsatte et omfattende salg av skog- og utmarkseiendommer for å effektivisere driften.

Les mer