Hopp til hovedinnhold
Kano i Femundsmarka
Turperler

Femundsmarka

@J-R.Samuelsen/naturibilder.com

Sportsfiskernes forjettede land

Femundsmarka forbindes ofte med fiske, og det er ikke uten grunn. Her finner du de fleste arter av ferskvannsfisk, som tidvis er svært så bitevillige. Om du velger å ta med fiskestanga eller ikke, innbyr Femundsmarka til den komplette friluftsopplevelsen.

I historiske fotspor

Gjennom generasjoner har Femundsmarka tiltrukket seg fotturister, kanopadlere, jegere og fiskere. Allsidigheten appellerer til mange, fra den ensomme vandreren som søker skogens fred og ro til barnefamilien som ønsker å teste villmarkslivet.

I Femundsmarka i Røros vil du finne 17 Statskogbuer som står åpne, og som du er velkommen til å benytte når som helst. De fleste av disse ble i sin tid satt opp som losji og mannskapsbrakker i forbindelse med skogsdrift, fløting og setring.

Buene forteller en viktig historie om fortidas bruk av skogtraktene ved Femunden. Sju av dem er freda som en del av Statens kulturhistoriske eiendommer. De er utstyrt med ovn og hver vinter frakter Statskog inn ved i samarbeid med nasjonalparkstyret for Femundsmarka.

Fottur langs DNT-sti i Femundsmarka - klopping Geir Wagnild
Muggsjøbua  - åpen bu i Femundsmarka Espen Lysø

Villmarkas flora og fauna

Jerven har fast bopel i Femundsmarka og bjørnen er nærmest en årviss gjest, mens ulv og gaupe er mer tilfeldig besøkende. En liten svensk-norsk moskusflokk har jevnlig tilhold i grensetraktene på norsk side, hovedsakelig i områdene fra Skebro og inn i Vigelfjellene. Spor etter beveren i form av hytter og bevergnag er vanlig langs vassdragene.

Det karrige landskapet er leveområde for relativt få fuglearter, men i gode år kan det inntreffe bra bestand av storfugl og rype. Storlommen og fiskeørna, som begge har fisk på menyen, kan betraktes som karakterarter for området. Både lappspove og lappmeis er sjeldne østlige arter med fast tilhold her. Femundsmarka er også det sørligste området i Skandinavia med samisk tamreindrift.

Den gamle furuskogen er voksested for den karakteristiske ulvelaven. Femundsmarka med tilgrensende svenske verneområder er det viktigste området for denne lavarten i Skandinavia. Laven er svært giftig, og ble som navnet tilsier brukt i åte lagt ut for ulv i tidligere tider. Ulvelaven er i tilbakegang og rødlista på grunn av mangel på dødt trevirke. I Femundsmarka er alt levende og dødt trevirke freda, nettopp for å ta vare på arter som er avhengig av dødt trevirke i ulike grader av nedbryting.

Telting Femunden Thomas Rasmus Juell Skaug
Lavvo ved Kalven i nordenden av Femunden
Fiske Feragselva Thomas Rasmus Juell Skaug

Godt fiske

I Femundsmarkas mange vatn finnes røye, sik, abbor, gjedde og lake. I elvene dominerer ørret og harr.

Fiskekort får du kjøpt via inatur.no, via SMS og hos flere utsalgssteder på Røros. Engerdal fjellstyre og Statskog samarbeider også om et eget «Femundsmarkkort» som gjelder i alle vatn og vassdrag innenfor grensene til nasjonalparken i Engerdal og Røros. Dette selges kun via inatur.no

God tur inn i eventyrriket- og skitt fiske!

Om Femundsmarka

Slik finner du fram

Du kan ta deg inn i marka langs DNTs løypenett fra flere kanter. Fra Rørossida kan du vandre innover langs merka turstier med start fra Feragen, Feragsdammen, Langen gjestegård, eller du kan ta rutebåten Fæmund 2 fra Synnervika inn til Røa. Derfra følger du merka sti inn til Røvollen og Roasten. Statskog har utleiehyttene Synnervika og Feragsdambua ved to av de mest aktuelle startpunktene. Du kan også leie hyttene Hestbetåsbua og Nordviksanden som ligger inne i marka.Statskoghytter i nærheten

Muggsjøbua
Røros
Åpen bu

Muggsjøbua

Ligger i ei bjørkeli med innslag av furu aust for Nedre ...

Les mer
Langmyrbua
Røros
Åpen bu

Langmyrbua

Ligger i blandingsskogen langs DNT-merka sti fra Nordvika ...

Les mer
Muggsjølia
Røros
Åpen bu

Muggsjølia

Hovedbu, "stabbur" og fjøs på en gammel setervoll omgitt ...

Les mer
Fautbua
Røros
Åpen bu

Fautbua

I fjellbjørkeskog "på svenskegrensa" ved foten av ...

Les mer
Gubbtjønnbua
Røros
Åpen bu

Gubbtjønnbua

Ligger i furuskogen ved sørenden av Gubbtjønna i ...

Les mer
Grunnhåbua
Røros
Åpen bu

Grunnhåbua

Ved avstikker i furuskogen bort til elva Mugga fra stien ...

Les mer
Nordviksanden (Sandbua)
Røros
Hytteutleie

Nordviksanden (Sandbua)

Fløterbu i Femundsmarka

Les mer
Lorthølbua
Røros
Åpen bu

Lorthølbua

Den første fløterbua du møter langs vassdraget med ...

Les mer
Litjrennbua
Røros
Åpen bu

Litjrennbua

Ligger i Langtjønna landskapsvernområde. Fløterbu ved ...

Les mer
Roastgamma
Røros
Åpen bu

Roastgamma

Les mer
Røosbua
Engerdal
Åpen bu

Røosbua

Bua ligger ved Røoset i inngangen til Femundsmarka ...

Les mer
Hestbetåsbua
Røros
Hytteutleie

Hestbetåsbua

Koselig hytte midt i leia

Les mer
Furubakken
Røros
Åpen bu

Furubakken

Ligger i Langtjønna landskapsvernområde. Opprinnelig ...

Les mer
Synnervika
Røros
Hytteutleie

Synnervika

Tømmerhus med fantastisk beliggenhet ved bredden av ...

Les mer
Revbua
Røros
Åpen bu

Revbua

Ligger i Femundsmarka nasjonalpark mellom Reva og Rogen, ...

Les mer
Langtjønnbua
Røros
Åpen bu

Langtjønnbua

Den eldste av Statskogs fredede fløterbuer i Femundsmarka. ...

Les mer
Møllerbua
Røros
Åpen bu

Møllerbua

Ligger i blokkrik, glissen furuskog med mange tjønner og ...

Les mer
Fløtarbua ved Roasten
Røros
Åpen bu

Fløtarbua ved Roasten

I blokkrik, glissen furuskog ved Øvre Roasten i ...

Les mer
Kløfthåbua
Røros
Åpen bu

Kløfthåbua

Ligger i blokkrik, glissen furuskog ved Røavassdraget i ...

Les mer
Feragsdambua
Røros
Hytteutleie

Feragsdambua

Ei eldre og sjarmerende hytte ved Feragselva på Røros

Les mer