Hopp til hovedinnhold
Annet

Buvollen

Den åpne bua Buvollen ligger 300 meter aust for elva Forra på Buvollen, en gammel setervoll i Elgvadsfoss statsallmenning i Stjørdal kommune, om lag 400 moh.

I følge lokalhistoriker John Ole Fossbakk sier sagnet at det var fastboende folk på Buvollen og på flere andre setervoller i området i middelalderen. Fra om lag 1650 var Buvollen seter for gården Buan i Forradal. Setringa ble avsluttet i 1936. Den siste setertausa var Martine Buan. Buvollen var en stor setervoll med to seterskjøl, ku og geitfjøs samt høyludu.

I 1950 startet Statskog ei større skogsdrift i Elgvadsfoss statsallmenning. Det ble da oppsatt ei brakke for skogsarbeiderne på Buvollen, mens den gamle høyludua ble ombygd til stall. Skogsbrakka ble i 1957 flyttet til Aunvollen , der den fortsatt står. Tømret ble fløytet på elvene Forra og Stjørdalselva fram til sagbruket.

I 1989/90 ble et av de gjenværende seterhusene på Buvollen restaurert. Skoginspektør Per Negård satte krav om at materialer fra den gamle høyludu/stallen måtte benyttes. Det var fjellstyret som var ansvarlig for restaureringsarbeidet. Denne bygningen, samt tilhørende uthus, er de eneste bygningene som er på Buvollen i dag. Det opprinnelige seterhuset har stått åpent, for allmen bruk fra 1989. Det blir mye brukt og er et populært turmål.

Det ble i 1989 inngått avtale mellom Vigden/Elgvadsfoss fjellstyre og Statskog om drift og vedlikehold av Buvollstua. Statskog og fjellstyret eier en halvpart hver i stue m/innbo samt uthuset. Avtalen gjelder fortsatt.

Bua er ca. 25 m2, har vedovn og gass til koking. Sengeplass til fire.

Ligger nært Øvre Forra naturreservat. Gode jakt og fiskemuligheter og et flott område for bærplukking og friluftsliv.

Buvollen

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Antall soveplasser
4
Areal
25 m2
Avstand til vei (vinter)
8 km
Avstand til vei (sommer)
5 km
Oppvarming
Ved
Belysning
Ingen
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Gass
Driftstatus
Tilgjengelig
Veibeskrivelse
Ta av fra E 14 og følg Forradalsvegen fram til Risvolvegen (bomveg) og videre fram til Elgvaet. Gå nordover ca 5 km til Buvollen. På vinteren må man parkere ved Overvigdenes.