Hopp til hovedinnhold
Annet

Fautbua

Denne bua ble satt opp i 1918 av Jens Jensen Langen (kalt "litj-fauten"), som var reinoppsyn. Hans far var skogfogd ("faut") – derav buas navn. Selv kalte Jens Langen bua for "hyten ved Skjebrotjernerne".

Reinoppsynet hadde som oppgave å kontrollere og telle svensk rein som kom over grensa til norsk side. Svensksamene måtte betale en avgift per reinsdyr som kom over. Denne ordningen varte fram til midten av 1900-tallet.

Dette er det sørligste området for samisk tamreindrift i Skandinavia. Femundsmarka nord for Røavassdraget er vinterbeiteland for Femund reinbeitedistrikt. Reinen beiter lav om vinteren, og innlandsklimaet med kalde vintre og relativt lite snø gjør at lavmattene i Femundsmarka er godt tilgjengelige for dyra. Om våren drar reinsdyrflokkene nordover til områdene nordaust for Aursunden, Sylene og Kjølifjellet. Omtrent samtidig kommer reinen fra Tännäs sameby på svensk side av grensa inn på vår- og sommerlandet sitt. Ca. en km aust for Fautbua går grensegjerdet mellom de to reinbeitedistriktene. Gjerdet er satt opp på 1970-tallet for å hindre sammenblanding av reinflokkene.

Bua ved Skjebrotjønnene ligger også godt til med tanke på jakt og fiske. Den ble mye brukt av flere, bl.a. under høstfiske på Volsjøen.

I 1969 ble bua restaurert. Det ble bl.a. lagt sponplategolv (bua hadde bare jordgolv før) og nytt tak. På 1990-tallet fikk bua tregolv og nye brisker. I 2017 gjennomgikk Fautbua en betydelig restaurering. De grove syllstokkene som ble lagt inn under restaureringen i 1969 var råtnet og maurspist. Tømmer til nye syllstokker ble hogd i Singsås. Her ble de halvkløyvd og laftet i hop som halvkløyvninger. Samtidig ble det gjort tiltak for å få fjernet stokkmauren. Opprinnelig var det en fin og spesiell type ovn i Fautbua. Den ble fraktet ned til Røros for reparasjon. Det viste seg at forfallet var kommet for langt og den måtte derfor erstattes med en ny ovn. Arbeidet ble utført av Arne Langen, Bjørn Rønning og Ingar Gravrok.

Fautbua ble i 2017 fredet av Riksantikvaren som del av landsverneplanen.

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Antall soveplasser
2
Areal
12 m2
Avstand til vei (vinter)
27 km
Avstand til vei (sommer)
27 km
Oppvarming
Ved
Belysning
Ingen
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Ved
Driftstatus
Tilgjengelig
Veibeskrivelse
DNT-sti fra Langen Gjestegård, via Nordvika, Muggsjøen og mot Skjebro ca 27 km. Husk kart.