Hopp til hovedinnhold
På tur i Rago nasjonalpark
Erik Lindgaard

Nordland

Polarsirkelens land

Polarsirkelen skjærer gjennom det langstrukne fylket og inviterer deg til en av verdens vakreste kystlinjer, isbreer som hviler i fjellene, nesten endeløse grotter og høye fjell inn mot svenskegrensa. Velkommen til Nordland.

Nordland@4X

Tur med intens tilstedeværelse

Har du vært på Norges nasjonalfjell, Stetind? Eller kanskje vil du kjenne hjertet slå når du går over hengebrua som tar deg inn i Rago nasjonalpark og majestetisk villmark?

Turopplevelser

Der fiskere finner lykken

Nordland byr på ekstreme fiskemuligheter fra lavland til høyfjell. Mulighetene er mange både for ørret og røye, og her kan du få stor fisk.

Fiskeopplevelser

Varierte jaktmuligheter

I sør ligger Helgeland med sine innbydende lirypeterreng og innslag av skogsfugl. Nordover mot Salten endrer landskapet seg og fjellrypa dominerer. Med økende elgstamme byr fylket også på gode muligheter for storviltjakt.

Jaktperler

Noen utvalgte hytter i Nordland

100-årsbua
Narvik
Åpen bu

100-årsbua

Hytta ligger på nordsida av Sirkelvatnet ca. 1,5 km fra ...

Les mer
Bjørkbua i Bjøllådalen
Rana
Åpen bu

Bjørkbua i Bjøllådalen

Hytta ligger i tett bjørkeskog i Bjøllådalen som er ...

Les mer
Eiteråfjellet
Vefsn
Åpen bu

Eiteråfjellet

Fjellgården ligger ved en av innfallsportene i ...

Les mer
Gammelhytta ved Virvatnet - NB: FYRINGSFORBUD
Rana
Åpen bu

Gammelhytta ved Virvatnet - NB: FYRINGSFORBUD

Ligger like nord for utløpet av Virvatnet, nær den merka ...

Les mer
Glomdalshytta
Rana
Åpen bu

Glomdalshytta

Ligger i glissen fjellbjørkeskog mot snaufjellet i ...

Les mer
Granneset
Rana
Åpen bu

Granneset

Gammel fjellgård fredet i Statkogs landsverneplan. Frodig ...

Les mer
Inner-Bredek
Rana
Åpen bu

Inner-Bredek

Hytte i bjørkeskogen med grasmark ved den lange, lafta ...

Les mer
Jervåga
Rana
Åpen bu

Jervåga

Enkel gamme som ligger i skoggrensa i Store Stormdalen der ...

Les mer
Klubbfjelltjønnhytta
Grane
Åpen bu

Klubbfjelltjønnhytta

Ligger ved sørenden av Klubbfjelltjønna øverst i ...

Les mer
Krutvasshytta
Hattfjelldal
Åpen bu

Krutvasshytta

Ligger i hyttefelt langs Nordlandsruta på nordsida av ...

Les mer
Kvasshåghytta
Beiarn
Åpen bu

Kvasshåghytta

Ligger i fjellskogen godt oppe i Kvasshåglia på nordsida ...

Les mer
Kvitsteindalskøta
Rana
Åpen bu

Kvitsteindalskøta

Der Kvitsteindalen kommer ut i Bjøllådalen i Saltfjellet ...

Les mer
Køta i Stokkalia
Rana
Åpen bu

Køta i Stokkalia

Ligger i fjellbjørkeskog øverst i Randalen mot ...

Les mer
Neverneshytta
Beiarn
Åpen bu

Neverneshytta

Ligger ved stien som følger elva innerst i Beiardalen, en ...

Les mer
Nordre løa på Tomasstranda
Rana
Åpen bu

Nordre løa på Tomasstranda

Ligger i et slakere parti med slåttemyr i lia mellom ...

Les mer
Pikhåghytta
Rana
Åpen bu

Pikhåghytta

Ligger ved Øvre Pikhaugvatnet i Glomdalen i selve kjernen ...

Les mer
Ragohytta
Sørfold
Åpen bu

Ragohytta

Ligger ved knutepunkt for stier i snaufjellet med ...

Les mer
Randalskåta
Rana
Åpen bu

Randalskåta

Ligger i fjellbjørkeskog nær anleggsvei til dammen i ...

Les mer
Ranserbua
Hattfjelldal
Åpen bu

Ranserbua

Ligger sør for Ranserelva i den vide Ranserdalen i ...

Les mer
Reinhagen
Beiarn
Åpen bu

Reinhagen

Ligger oppe i den bratte, nordvestvendte lia med glissen ...

Les mer
Simskardhytta
Grane
Åpen bu

Simskardhytta

Ligger ved innfallsport vestfra inn i Børgefjell ...

Les mer
Sirijordburet
Vefsn
Åpen bu

Sirijordburet

Sirijord buret i Eiterådalen i Vefsn.

Les mer
Skoghytta i Blakkådalen
Rana
Åpen bu

Skoghytta i Blakkådalen

Ligger nede ved elva i i grovkuppert skogsterreng ...

Les mer
Spjeltfjelldalskøta
Hemnes
Åpen bu

Spjeltfjelldalskøta

Ligger i glissen bjørkeskog langs den merka Nordlandsruta ...

Les mer
Staupådalsbua
Beiarn
Åpen bu

Staupådalsbua

Ligger i snaufjellet i Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark ...

Les mer
Stavassætra
Vefsn
Åpen bu

Stavassætra

Ligger ved stien mellom Eiterådalen og Stavassdalen.

Les mer
Steinbua på Tosenfjellet
Grane
Åpen bu

Steinbua på Tosenfjellet

Restaurert steinstall som ligger i snaufjellet langs tursti ...

Les mer
Steinstua ved Krukki
Rana
Åpen bu

Steinstua ved Krukki

Ligger ved Telegrafruta i Saltfjellet - Svartisen ...

Les mer
Steinstua ved Nordre Bjøllåvatnet
Saltdal
Åpen bu

Steinstua ved Nordre Bjøllåvatnet

Ligger på vestsida av Nordre Bjøllåvatn i Saltfjellet - ...

Les mer
Storjordfjellkoia
Saltdal
Åpen bu

Storjordfjellkoia

Ligger på en liten grasvoll der den ellers så bratte ...

Les mer
Stormdalsgården
Rana
Åpen bu

Stormdalsgården

Ligger på en grasvoll på nordre bredden av Stormdalsåga ...

Les mer
Storskogvasshytta
Sørfold
Åpen bu

Storskogvasshytta

Ligger i åpen furuskog ved utløpet av Storskogvatnet i ...

Les mer
Søndre løa på Tomasstranda
Rana
Åpen bu

Søndre løa på Tomasstranda

Høyløe på Tomasstranda på slette nær Virvasselva ned ...

Les mer
Sørengamma
Sørfold
Åpen bu

Sørengamma

Ligger i fjellbjørkeskog der stien fra Storskogvatnet mot ...

Les mer
Umskardtjønna
Rana
Åpen bu

Umskardtjønna

Umskardtjønna, åpen bu og do

Les mer
Verdalen
Rana
Åpen bu

Verdalen

Ligger i den vestvendte Bjørkelia ovenfor anleggsveien i ...

Les mer
Årestue Umbukta
Rana
Åpen bu

Årestue Umbukta

Ved leikeplass på tangen Nausthågen vest for E12 rett ...

Les mer
Årestuer ved Tverråga
Rana
Åpen bu

Årestuer ved Tverråga

Ligger ved parkeringsplassen til Røde Kors si hytte like ...

Les mer
Bustadmoen
Grane
Hytteutleie

Bustadmoen

Les mer
Dajahytta
Fauske
Hytteutleie

Dajahytta

Les mer
Fagermokoia
Saltdal
Hytteutleie

Fagermokoia

Les mer
Fjellbu
Narvik
Hytteutleie

Fjellbu

Les mer
Gåsvasshytta
Grane
Hytteutleie

Gåsvasshytta

Les mer
Hølbekkmoen
Rana
Hytteutleie

Hølbekkmoen

Les mer
Klengstua
Saltdal
Hytteutleie

Klengstua

Les mer
Krokstua
Rana
Hytteutleie

Krokstua

Les mer
Kvalfors skogstue
Vefsn
Hytteutleie

Kvalfors skogstue

Les mer
Simskardhytta
Grane
Hytteutleie

Simskardhytta

Les mer
Skogvoktergården
Saltdal
Hytteutleie

Skogvoktergården

Les mer
Tiplingen skogstue
Hattfjelldal
Hytteutleie

Tiplingen skogstue

Les mer
Øvre Luspen skogstue
Hattfjelldal
Hytteutleie

Øvre Luspen skogstue

Les mer