Erik Lindgaard

Nordland

Polarsirkelens land

Polarsirkelen skjærer gjennom det langstrukne fylket og inviterer deg til en av verdens vakreste kystlinjer, isbreer som hviler i fjellene, nesten endeløse grotter og høye fjell inn mot svenskegrensa. Velkommen til Nordland.

Kartutsnitt over Nordland

Tur med intens tilstedeværelse

Har du vært på Norges nasjonalfjell, Stetind? Eller kanskje vil du kjenne hjertet slå når du går over hengebrua som tar deg inn i Rago nasjonalpark og majestetisk villmark?

Turopplevelser

Der fiskere finner lykken

Nordland byr på ekstreme fiskemuligheter fra lavland til høyfjell. Mulighetene er mange både for ørret og røye, og her kan du få stor fisk.

Fiskeopplevelser

Varierte jaktmuligheter

I sør ligger Helgeland med sine innbydende lirypeterreng og innslag av skogsfugl. Nordover mot Salten endrer landskapet seg og fjellrypa dominerer. Med økende elgstamme byr fylket også på gode muligheter for storviltjakt.

Jaktperler

Noen utvalgte hytter i Nordland

Bustadmoen

Bustadmoen

Grane
Hytteutleie
Les mer
Fjellbu

Fjellbu

Narvik
Hytteutleie
Les mer
Gåsvasshytta

Gåsvasshytta

Grane
Hytteutleie
Les mer
Klengstua

Klengstua

Saltdal
Hytteutleie
Les mer
Krokstua

Krokstua

Rana
Hytteutleie
Les mer
Kvalfors skogstue

Kvalfors skogstue

Vefsn
Hytteutleie
Les mer
Lomtjønnstua

Lomtjønnstua

Hemnes
Hytteutleie
Les mer
Skogvoktergården

Skogvoktergården

Saltdal
Hytteutleie
Les mer
Tiplingen skogstue

Tiplingen skogstue

Hattfjelldal
Hytteutleie
Les mer
Øvre Luspen skogstue

Øvre Luspen skogstue

Hattfjelldal
Hytteutleie
Les mer
100-årsbua

100-årsbua

Hytta ligger på nordsida av Sirkelvatnet ca. 1,5 km fra E10 over Bjørnefjell.

Narvik
Åpen bu
Les mer
Bjørkbua i Bjøllådalen

Bjørkbua i Bjøllådalen

Hytta ligger i tett bjørkeskog i Bjøllådalen som er kuppert og kan være krevende å ferdes i.

Rana
Åpen bu
Les mer
Gammelhytta ved Virvatnet

Gammelhytta ved Virvatnet

Ligger like nord for utløpet av Virvatnet, nær den merka turløypa Nordlandsruta.

Rana
Åpen bu
Les mer
Glomdalshytta

Glomdalshytta

Ligger i glissen fjellbjørkeskog mot snaufjellet i Glomdalen i Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark.

Rana
Åpen bu
Les mer
Granneset

Granneset

Gammel fjellgård fredet i Statkogs landsverneplan. Frodig mark sør Bredekfossen og elvemøtet Stormdalsåga - Tespa i Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark.

Rana
Åpen bu
Les mer
Inner-Bredek

Inner-Bredek

Hytte i bjørkeskogen med grasmark ved den lange, lafta løa på Inner-Bredek.

Rana
Åpen bu
Les mer
Jervåga

Jervåga

Enkel gamme som ligger i skoggrensa i Store Stormdalen der Jervåga møter Storstormdalsåga.

Rana
Åpen bu
Les mer
Klubbfjelltjønnhytta

Klubbfjelltjønnhytta

Ligger ved sørenden av Klubbfjelltjønna øverst i Haustreisdalen.

Grane
Åpen bu
Les mer
Krutvasshytta

Krutvasshytta

Ligger i hyttefelt langs Nordlandsruta på nordsida av Krutvatnet.

Hattfjelldal
Åpen bu
Les mer
Kvasshåghytta

Kvasshåghytta

Ligger i fjellskogen godt oppe i Kvasshåglia på nordsida av Tverrådalen.

Beiarn
Åpen bu
Les mer
Kvitsteindalskøta

Kvitsteindalskøta

Der Kvitsteindalen kommer ut i Bjøllådalen i Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark, mellom Nordlandsruta og Bjøllåga.

Rana
Åpen bu
Les mer
Køta i Stokkalia

Køta i Stokkalia

Ligger i fjellbjørkeskog øverst i Randalen mot Saltfjellet. Rett over Gubbeltåga fra E6, om lag ei halv mil sør for Polarsirkelen.

Rana
Åpen bu
Les mer
Neverneshytta

Neverneshytta

Ligger ved stien som følger elva innerst i Beiardalen, en snau kilometer fra fra enden av bilveien.

Beiarn
Åpen bu
Les mer
Nordre løa på Tomasstranda

Nordre løa på Tomasstranda

Ligger i et slakere parti med slåttemyr i lia mellom anleggsveien i Virvassdalen og Virvasselva.

Rana
Åpen bu
Les mer
Pikhåghytta

Pikhåghytta

Ligger ved Øvre Pikhaugvatnet i Glomdalen i selve kjernen av Svartisdelen av Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark. Snør ned vinters tid.

Rana
Åpen bu
Les mer
Ragohytta

Ragohytta

Ligger ved knutepunkt for stier i snaufjellet med blankskurte berg nord for Ragotoppen i Rago nasjonalpark.

Sørfold
Åpen bu
Les mer
Randalskåta

Randalskåta

Ligger i fjellbjørkeskog nær anleggsvei til dammen i Randalen rett sør for Saltfjellet. Den merka Nordlandsruta fra Virvatnet mot Bolna går rett forbi.

Rana
Åpen bu
Les mer
Ranserbua

Ranserbua

Ligger sør for Ranserelva i den vide Ranserdalen i Børgefjell nasjonalpark.

Hattfjelldal
Åpen bu
Les mer
Reinhagen

Reinhagen

Ligger oppe i den bratte, nordvestvendte lia med glissen bjørkeskog der Tverrådalen kommer ut i Beiardalen.

Beiarn
Åpen bu
Les mer
Simskardhytta

Simskardhytta

Ligger ved innfallsport vestfra inn i Børgefjell nasjonalpark der dalene fra Golverskardet, Bisseggskardet og Rørskardet møtes.

Grane
Åpen bu
Les mer
Sirijordburet

Sirijordburet

Sirijord buret i Eiterådalen i Vefsn.

Vefsn
Åpen bu
Les mer
Skoghytta i Blakkådalen

Skoghytta i Blakkådalen

Ligger nede ved elva i i grovkuppert skogsterreng Blakkådalen.

Rana
Åpen bu
Les mer
Spjeltfjelldalskøta

Spjeltfjelldalskøta

Ligger i glissen bjørkeskog langs den merka Nordlandsruta aust for Spjelthaugen i Spjeltfjelldalen naturreservat.

Hemnes
Åpen bu
Les mer
Staupådalsbua

Staupådalsbua

Ligger i snaufjellet i Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark mot Ranreisedalen like før Staupåga nærmest stuper ned i Beiardalen.

Beiarn
Åpen bu
Les mer
Stavassætra

Stavassætra

Ligger ved stien mellom Eiterådalen og Stavassdalen.

Vefsn
Åpen bu
Les mer
Steinbua på Tosenfjellet

Steinbua på Tosenfjellet

Restaurert steinstall som ligger i snaufjellet langs tursti like sør for Tosenveien.

Grane
Åpen bu
Les mer
Steinstua ved Krukki

Steinstua ved Krukki

Ligger ved Telegrafruta i Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark, mellom Krukkistua og Saltfjellstua. Fredet i Statskogs landsverneplan.

Rana
Åpen bu
Les mer
Steinstua ved Nordre Bjøllåvatnet

Steinstua ved Nordre Bjøllåvatnet

Ligger på vestsida av Nordre Bjøllåvatn i Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark. Steinstua er ikke mulig å bruke vinters tid.

Saltdal
Åpen bu
Les mer
Storjordfjellkoia

Storjordfjellkoia

Ligger på en liten grasvoll der den ellers så bratte skoglia i Junkerdalsura naturreservat har et flatere parti.

Saltdal
Åpen bu
Les mer
Stormdalsgården

Stormdalsgården

Ligger på en grasvoll på nordre bredden av Stormdalsåga i den djupe og vide Stormdalen i Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark.

Rana
Åpen bu
Les mer
Storskogvasshytta

Storskogvasshytta

Ligger i åpen furuskog ved utløpet av Storskogvatnet i Rago nasjonalpark.

Sørfold
Åpen bu
Les mer
Søndre løa på Tomasstranda

Søndre løa på Tomasstranda

Høyløe på Tomasstranda på slette nær Virvasselva ned for anleggsveien.

Rana
Åpen bu
Les mer
Sørengamma

Sørengamma

Ligger i fjellbjørkeskog der stien fra Storskogvatnet mot Ragohytta i Rago nasjonalpark begynner å flate ut.

Sørfold
Åpen bu
Les mer
Umskardtjønna

Umskardtjønna

Umskardtjønna, åpen bu og do

Rana
Åpen bu
Les mer
Verdalen

Verdalen

Ligger i den vestvendte Bjørkelia ovenfor anleggsveien i Virvassdalen, omtrent midt mellom E6 og Virvatnet.

Rana
Åpen bu
Les mer
Årestue Umbukta

Årestue Umbukta

Ved leikeplass på tangen Nausthågen vest for E12 rett sør for Umbukta fjellstue.

Rana
Åpen bu
Les mer
Årestuer ved Tverråga

Årestuer ved Tverråga

Ligger ved parkeringsplassen til Røde Kors si hytte like ved E12 sør for Raudvatnet.

Rana
Åpen bu
Les mer
Simskardhytta

Simskardhytta

Grane
Hytteutleie
Les mer
Hølbekkmoen

Hølbekkmoen

Rana
Hytteutleie
Les mer