Hopp til hovedinnhold
Annet

Eiteråfjellet

NB: Bygningene er under renovering, så bruken av dem må tilpasses. Restaureringen er trolig ferdigstilt medio juli. Ta kontakt med Statskog for mer informasjon. Eiteråfjellet, ofte kalt Fjellgården i dagligtale, er våningshuset på en tidligere fjellgård som i dag ligger i Lomsdal - Visten nasjonalpark. Huset ligger åpent til på de gamle vollene med vid utsikt over dalføret Skjørlegda og mot Visttindan i sør.Bygningen ble i 2017 vernet som en del av landsverneplanen for Statskogs kulturhistoriske eiendommer. Huset gjennomgår for tiden omfattende renovering men er likevel åpent og kan benyttes som tidligere. På grunn at renoveringen kan funksjonaliteten/opplevelsen av huset være noe redusert sammenlignet med normaltilstanden.

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Antall soveplasser
5
Areal
55 m2
Avstand til vei (vinter)
3 km
Avstand til vei (sommer)
3 km
Oppvarming
Ved
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Gass
Driftstatus
Tilgjengelig
Veibeskrivelse
Adkomst sommers tid etter sti fra parkeringsplass ved Sandvikbakken i Eiterådalen, over hengebru og opp lia til gården.

Vinters tid rådes det til å gå over fjellet sør for Skjørlægdhaugen noe lenger sør, da det er svært bratt og kan være fare for ras langs deler av stien fra Sandvikbakken mot Skjørlægda.