Hopp til hovedinnhold
Annet

Steinstua ved Nordre Bjøllåvatnet

Denne åpne bua ligger på vestsida av Nordre Bjøllåvatn i Saltfjellet - Svartisen nasjonalpark.

Steinstua ligger i Saltdal kommune. Bua er den nordligste av de to steinhyttene som ble oppført i 1864 i forbindelse med byggingen av Telegraflinja over Saltfjellet.

Dette er solide bygg som er bygd av dobbel tørrmur med jord mellom, og har en veggtykkelse på over 1 meter. Senere ble disse erstattet med flere tømmerhytter langs linja og 2 av disse ble overtatt av DNT og inngår i Telegrafruta, en av DNTs historiske vandringsruter.

Steinstua var delvis forfalt på 80-tallet og ble noe restaurert på begynnelsen av 90-tallet. I 2018 ble det foretatt en betydelig oppgradering av Steinstua med oppmuring av ny røstvegg, tetting og ny never og torv på taket. Sikringen av dette kulturminnet er gjort i samarbeid med nasjonalparkforvaltningen og Nordland Fylkeskommune.

Den egner seg kanskje best som en rasteplass på hvor man kan søke ly mot været og ta seg en kafferast ved bredden av nordre Bjøllåvatn.

Steinstua er ikke mulig å bruke vinters tid.

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Areal
20 m2
Avstand til vei (vinter)
12 km
Avstand til vei (sommer)
12 km
Oppvarming
Ingen
Belysning
Ingen
Toalett
Nei
Kokemuligheter
Ingen
Veibeskrivelse
Steinstua ligger langs DNT-stien som kalles Telegrafruta gjennom Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Korteste vei inn til Steinstua er å ta av fra fylkesveg 494 i Beiarn kommune opp Tollådalen og helt inn til veienden der. Derfra følger man DNT-stien opp til Nordre Bjøllåvatn og DNT-Bjøllåvasshytta (ca 6 km) . Herfra vandrer man sørover på DNT-stien langs vestsiden av nordre Bjøllåvatn ca 3 km da er man fremme ved Steinstua.

Telegrafruta er tilsammen ca 63 km lang og starter i sør ved Bjøllånes i Rana kommune og ender i Russånes i Saltdal kommune.