Annet

Granneset

Ved utløpet av Stormdalen mot Dunderlandsdalen, i utkanten av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, ligger gården Granneset. Anlegget ble fredet i 2017 som en del av Statskogs landsverneplan for kulturhistoriske bygninger.

Granneset ble ryddet omkring 1857 og hadde flere eiere. Den siste forpakter som bodde her forlot stedet i 1926. Fram til 1967 var gården bortleid til beite, men var lite brukt etter krigen. I dette området fins nordgrensa for den naturlige utbredelsen av gran i Norge og i 1970 ble Granneset administrativt fredet som skogreservat av Statens skogers styre. Fra 1989 ble dette innlemmet i nasjonalparken.

Opprinnelig var det fem hus på gården. Disse var nokså forfalne, delvis nedfalt, da det i 1983 ble startet storstilt restaureringsarbeid i samarbeid mellom Fortidsminneforeningen, Statskog og Rana museum.

Ved opprettelsen av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i 1989, ble fjelltjenesten i Nordland etablert. Siden har stedet vært driftet i samarbeid mellom Statskog og vernemyndighetene. Her fins fjøs/låve, utedo, løe og våningshus. Våningshuset har soveplass for 8-10 personer. Innmarka ved husene slås hver sommer.

Granneset

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Areal
50 m2
Avstand til vei (vinter)
4 Km
Avstand til vei (sommer)
4 Km
Oppvarming
Ved
Belysning
Ingen
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Gass