Hopp til hovedinnhold
Elva Ulvåa i Gravberget
Torkel Skoglund

Foretaksmøteprotokoller

Statsforetak er en særskilt organisasjonsform for statseide virksomheter. Statsforetak er regulert i egen lov av 30. august 1991.

Et statsforetak ledes av et styre og en administrerende direktør som står for den forretningsmessige ledelsen.

Statens innflytelse i foretaket kan bare skje gjennom foretaksmøtet, som er foretakets øverste myndighet, og hvor statsråden representerer staten som eier.

Her finner du protokoller fra foretaksmøtet for Statskog SF (pdf):