Hopp til hovedinnhold
Rundtjernkoia i Gruset
Torkel Skoglund

Styret i Statskog

Styret i Statskog SF oppnevnes av eier og velges av ansatte. Dette er våre styremedlemmer.

Foretaksmøtet i Statskog SF har valgt følgende styre for 2023-2025

Styreleder Gunnar Olofsson
Nestleder Knut Storberget
Styremedlem Ellen Tveit Klingenberg
Styremedlem Ole Johan Jonsson Eira
Styremedlem Tone M. Reierselmoen

I tillegg har de ansatte i Statskog valgt følgende ansattrepresentanter:

Styremedlem Øystein Sundnes
Styremedlem Siw Anita Kvam

Statskog Styre2023 2025 Arild Brun Kjeldsaas 5 Arild Brun Kjeldsaas

F.v. Tone Reierselmoen, Knut Storberget, Ellen Tveit Kilingenberg, Øystein Sundnes, Siw Anita Kvam, Ole Johan Eira og Gunnar Olofsson

Om styremedlemmene

Styreinstruks


(1) Styrets sammensetning og de ansattes representasjon fremgår av statsforetakslovens kap. 5

(2) statsforetakslovens § 19 femte ledd og aksjelovens § 20-6

(3) Ref Stiftelsesdokument for Statskog SF 1992