Hopp til hovedinnhold
34120854434 3073B18Ef1 K

Styret i Statskog

Styret i Statskog SF oppnevnes av eier og velges av ansatte. Dette er våre styremedlemmer.

Foretaksmøtet i Statskog SF har valgt følgende styre for 2021-2023

Styreleder Gunnar Olofsson
Nestleder Eli Reistad
Styremedlem Ellen Tveit Klingenberg
Styremedlem Ole Johan Jonsson Eira
Styremedlem Olav Ingebjørn Moe

I tillegg har de ansatte i Statskog valgt følgende ansattrepresentanter:

Styremedlem Øystein Sundnes
Styremedlem Siw Anita Kvam

Styreinstruks


(1) Styrets sammensetning og de ansattes representasjon fremgår av statsforetakslovens kap. 5

(2) statsforetakslovens § 19 femte ledd og aksjelovens § 20-6

(3) Ref Stiftelsesdokument for Statskog SF 1992