Hopp til hovedinnhold
Eiendomssalg Steinar Johansen 1920Pxl
Steinar Johansen

Eiendomssalg

Statskogs kjøp av Orklas skogeiendommer i 2010 forutsatte et omfattende salg av skog- og utmarkseiendommer for å effektivisere driften.

Statskog kjøpte selskapene Borregaard Skoger AS, Borregaard Vafos AS og Børresen AS fra Orkla ASA og Borregaard NEA AS. Eiendomskjøpet omhandlet om lag 1,1 millioner dekar, hovedsakelig konsentrert til Østlandet. 750 000 dekar av dette utgjorde produktiv skog.

Stortinget gjorde kjøpet mulig gjennom vedtak om finansiering.

Rammene for salget ble fastsatt i ekstraordinært foretaksmøte i Statskog SF 27. mai 2011 og 11. januar 2016.

I foretaksmøtet 20. juni 2022 ble det vedtatt å avslutte prosjektet med salg av spredte skog- og utmarkseiendommer etter kjøpet av Orklas skogeiendommer. Arronderingssalget pågikk fra 2011 - 2021.