Hopp til hovedinnhold
Elg i solnedgang på Senja
Magnus Beyer Brattli

Verdien av friluftsliv

Hva betyr friluftsliv for folk og for samfunnet generelt? Hvilke verdier skaper vi gjennom å gjøre jakt, fiske og friluftsliv tilgjengelig?

Statskog tilrettelegger for friluftsliv på en lang rekke måter. Det kan du lese mer om her.

Nå har Statskog satt i gang et arbeid for å utvikle modeller som kan analysere, dokumentere og formidle verdier knyttet til friluftsliv.

Som et første steg i arbeidet har Menon Economics fått i oppdrag å gjøre en samfunnsøkonomisk beregning av verdien av elgjakt. Lenke til rapporten finner du lenger ned på siden.

Vi vil over tid vurdere ytterligere utredninger for å beregne verdier knyttet til friluftsliv på flere områder.