Hopp til hovedinnhold
Merakerbrug
Meraker Brug

Kjøpet av AS Meraker Brug

Virksomheten i AS Meraker Brug integreres nå i Statskogs organisasjon.

Eiendommene i AS Meraker Brug har et samlet areal på om lag 1,2 millioner mål, hvorav mer enn 200 tusen mål er produktiv skog. Eiendommene ligger i Meråker, Stjørdal, Malvik og Steinkjer kommune.

Statskog eide 11,3 millioner dekar statsgrunn i Midt-Norge før kjøpet. Totalt eier Statskog 59 millioner dekar. Dette utgjør om lag en femtedel av Fastlands-Norge. Statskog er med det Norges største grunneier. Statskog er heleid av staten ved Landbruks- og matdepartementet.

Regionkontor i Meråker

Tyngdepunktet for Statskogs virksomhet i Midt-Norge er forskjøvet gjennom kjøpet. For å etablere god dialog med lokalsamfunnet for samspill rundt utvikling av verdier på kort og lang sikt, har Statskog flyttet regionkontoret i Midt-Norge fra Steinkjer til Meråker.

"Brugetsgården" er nå administrasjonssenteret for Statskog i Midt-Norge, og er kontorsted for regionsjef Arnhild Holstad.

Integrasjon i Statskog

Driften av de innkjøpte eiendommene blir integrert i Statskogs ordinære virksomhet. Det innebærer at Statskogs nasjonale kompetanse vil utnyttes for å skape utvikling på innkjøpte eiendommer, samtidig som kompetansen som er utviklet i AS Meraker Brug kan brukes for å utvikle Statskog nasjonalt.

Integrasjonsarbeidet er i full gang, men er samtidig så omfattende at det vil ta noe tid.

Kontaktinformasjon

Vi har nå samlet sentralbordfunksjonene også for tidligere AS Meraker Brug - nå Statskog Meraker AS - til Statskogs hovednummer 74213000.

Det samme gjelder post: post@statskog.no eller Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos.

Ønsker du kontakt med en særskilt ansatt, kan du se nederst på denne siden.

Hytter, jakt og fiske

AS Meraker Brug har hatt tilrettelagte løsninger rundt jakt og fiske. De avtaler som er inngått, vil fortsette fram til avtalene går ut. Statskog vil ikke lage obligatoriske koblinger mellom jakt- og fisketilbudet og overnatting.

Det er en omfattende bygningsmasse som følger med kjøpet, alt fra større anlegg som "Brugetsgården" til mer koie-lignende bygg. Hvert enkelt bygg blir gjennomgått med sikte på å avklare hvilken funksjon det kan ha i Statskogs tilbud og forvaltning. En del hytter for korttidsleie er allerede blitt "Statskog-hytter" og kan leies på inatur.no.

Sett bort fra avtaler som løper, vil Statskog så raskt som mulig legge ut jakt- og fiskemuligheter til allmennheten i tråd med føringene for Statskogs tilbud. Tilbudene legges åpent ut på www.inatur.no. Dette gjelder både lakse- og innlandsfiske, storviltjakt og småviltjakt.

Innbyggere i Meråker har særlige fordeler knyttet til en "Kommuneavtale". Denne avtalen videreføres.

Dialog og utvikling

Statskog har deltatt på flere folkemøter og en rekke dialogmøter med lokale myndigheter, foreninger og organisasjoner. Samspillet med lokale samfunnsaktører står sentralt når Statskog i tiden framover skal kartlegge og utvikle verdier på kort og lang sikt.

Statskogs overordnede oppgave er å sikre en bærekraftig forvaltning av statens skog- og fjelleiendommer, og kjøpet av AS Meraker Bruk styrker statsforetakets nasjonale rolle innen bærekraftig skogsdrift og utvikling av eiendom.

Hyttetomter

Det er utviklet egne sider for hyttetomter, https://opplevtevellia.no/ og https://opplevfagerlia.no/. Disse nettstedene opprettholdes. Ta gjerne turen innom for å se om også du vil realisere hyttedrømmen din i Meråker.

Historisk mulighet

Statskog SF kjøpte i desember 2022 selskapet AS Meraker Brug. Kjøpet var en historisk mulighet og er fundert i en strategisk og forretningsmessig vurdering. Den totale prisen var om lag 2,65 milliarder kroner. Finansiering av kjøpet skjedde gjennom at eier økte innskuddskapitalen i Statskog SF med 2,35 milliarder, samt ga et lån på 300 millioner kroner til Statskog SF.

AS Meraker Brug var en av de største private skog- og utmarkseiendommene i Norge. Eiendommene har et samlet areal på om lag 1,2 millioner mål, hvorav mer enn 200 tusen mål er produktiv skog. Eiendommene ligger i Meråker, Stjørdal, Malvik og Steinkjer kommuner. Les mer om kjøpet her

I forbindelse med kjøpet har Statskog gitt et tilskudd på 15 millioner kroner til Meråker alpinsenter for å styrke Fagerlia som attraktiv fritidsdestinasjon i Midt-Norge.