Hopp til hovedinnhold
Sti mot Sandbu i Rendalen
Torkel Skoglund

Statskog følger åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis i Statskog (PDF)

Etiske retningslinjer for leverandører til Statskog (PDF)

Vi ønsker å bli varslet om kritikkverdige forhold slik at Statskog kan forbedre og utvikle seg.

Leverandører og ansatte kan rapportere om kritikkverdige forhold på en sikker måte gjennom Statskog sin varslingskanal.

Statskog skal tilrettelegge for åpenhet på arbeidsplassen slik at uønskede hendelser og kritikkverdige forhold i Statskogs regi eller hos Statskogs underleverandører kan tas opp og diskuteres fritt.

I denne kanalen kan du varsle om kritikkverdige forhold hos Statskog som er i strid med rettsregler eller Statskogs skriftlige etiske retningslinjer. Eksempler på brudd på de etiske retningslinjene kan være – men er ikke begrenset til – svindel og korrupsjon, trakassering og diskriminering eller krenkelse av miljølovgivning og menneskerettigheter.

Hvordan kan du varsle?

Du kan varsle ved å fylle ut varslingsskjemaet i linken nedenfor. Varselet mottas av Statskog og ditt varsel vil behandles fortrolig. Dersom du oppgir kontaktinformasjon for videre oppfølging vil identiteten din gjøres ikke kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandlingen av saken.

I varslingskanalen er det mulig å varsle anonymt ved å ikke fylle ut kontaktopplysninger.

Anonymitet kan imidlertid gjøre det vanskeligere for oss å undersøke varselet. Vi vil heller ikke kunne svare deg eller gi deg beskjed om sakens utvikling eller avslutning.

Til varslingsskjemaet

Statskogs redegjørelser i henhold til åpenhetsloven