Hopp til hovedinnhold
Statsallmenning Raymond Solberg

Statsallmenninger

26 millioner dekar av Statskogs eiendom er statsallmenning. Dette utgjør hoveddelen av våre eiendommer i Sør- og Midt-Norge

Statsallmenningene dekker de fleste store høyfjellsområdene i Sør- og Midt-Norge, samt noen mindre lavereliggende arealer. Spesielt for statsallmenningene er allmenningsretten. Allmenningsretten er en gammel rett hvor landbrukseiendommer har rett til beiting, seterdrift og uttak av trevirke fra statsallmenningen. Rettighetenes omfang varier fra statsallmenning til statsallmenning.

Statsallmenningene forvaltes av Statskog, fjellstyrene og allmenningsstyrene etter fjellovens og statsallmenningsloven bestemmelser.