Hopp til hovedinnhold
Finnemarka
Svend A Sylling

Lederlønn

Retningslinjene ble vedtatt av Foretaksmøtet i Juni 2023.

I henhold til Statskogs vedtekter§ 11 skal styret i Statskog SF for hvert regnskapsår utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse til ledende personer som omfattes av de etablerte retningslinjene for lønn for ledende personer. Rapporten oppfyller de krav som framgår av vedtektene.

Her finner du retningslinjene for fastsettelse av lederlønn samt de årlige, lovpålagte lederlønnsrapportene.

Statskogs retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende personer (pdf)