Statskogs utstillingstelt

Organisasjon

Statskog har eiendommer i hele landet, og har en desentral organisasjon.

Statskog har om lag 110 ansatte fordelt på 18 kontor i hele landet. Organisasjonen er delt inn i fire regioner fra Sør-Norge til Troms for tett oppfølging av Statskogs lokale aktiviteter.

Kontaktinformasjon finner du under "Finn ansatte" (nederst på siden).

Administrativ ledelse

Administrerende direktør
Gunnar Lien
Skogsjef
Monica Sellæg Grindberg
Energisjef
Ivar Asbjørn Lervåg
Regionleder Troms
Knut Fredheim
Regionleder Nordland
Tore Bjørnstad
Regionleder Midt-Norge
Carl Libach
Regionleder Sør-Norge
Jan Helge Nordby
Finansdirektør
Arnt S. Rørvik
Konsernadvokat
Rune Trana
Kommunikasjonssjef
Trond Gunnar Skillingstad
Regnskap- og personalsjef
Marte Landsem

Fagansvarlige

Fagsjef jakt og fiske
Jo Inge Breisjøberget
Fagsjef friluftsliv
Nils Aal
Fagsjef Fjelltjenesten
Tore Veisetaune
Fagsjef Eiendomstjenester
Tine Lomsdal
Fagsjef IT / GIS
Bård Hansen