Troms

Endeløs magi

Opplev fjellene som reiser seg stolt opp fra havet, stiger mer enn 1800 meter i været og lokker fram eventyrlysten hos folk fra hele verden. Her er endeløst vakre vidder og dype fjorder som skjærer gjennom landskapet. Velkommen til Troms!

Kartutsnitt over Troms

Turer blant fjell og fjord

Hva med å oppleve fossefallene i Reisa nasjonalpark? Det er en av mange turperler som frister i disse store områdene som også forener Norge, Sverige og Finland.

Turopplevelser

Fisker fram eventyrlysten

Indre Troms er beryktet i hele landet for sitt gode fiske etter ørret og røye, sommer som vinter. Naturen og muligheten for å lande storfisk tiltrekker seg sportfiskere og eventyrlystne fra hele landet.

Fiskeopplevelser

Store jaktområder

Etter å ha jaktet i Troms, skjønner du hvorfor rypejakta her er så attraktiv. Men her finner du også flere gode områder for storviltjakt.

Jaktopplevelser

Noen utvalgte hytter i Troms

Bergskoghytta

Bergskoghytta

Nordreisa
Hytteutleie
Les mer
Dalstua

Dalstua

Kvænangen
Hytteutleie
Les mer
Gærbikkhytta

Gærbikkhytta

Kvænangen
Hytteutleie
Les mer
Høgskardhus

Høgskardhus

Målselv
Hytteutleie
Les mer
Langvasshytta

Langvasshytta

Balsfjord
Hytteutleie
Les mer
Leinahytta

Leinahytta

Bardu
Hytteutleie
Les mer
Politioddhytta

Politioddhytta

Bardu
Hytteutleie
Les mer
Reisavannhytta

Reisavannhytta

Nordreisa
Hytteutleie
Les mer
Almenningsbua

Almenningsbua

Harstad
Åpen bu
Les mer
Breidalsgammen

Breidalsgammen

Enkel gamme som ligger i skoggrensa på austsida av Breidalen. Avstand til treriksrøysa mellom Norge, Sverige og Finland er ei snau mil.

Storfjord
Åpen bu
Les mer
Devdisbua

Devdisbua

Ligger i fjellbjørkskog på sørsida av Dødesvatnet/Devddesjavri mellom Dividalen og Rostadalen.

Målselv
Åpen bu
Les mer
Fossbua

Fossbua

Ligger på grasgrodd elveslette i landskapsvernområde ved Divielva nær veienden i Dividalen. Den er fredet som en del av Statskogs landsverneplan.

Målselv
Åpen bu
Les mer
Heggedalshytta

Heggedalshytta

Ligger ved merka tursti i Nord-Heggedalen, om lag én km vest for Heggevatnet.

Senja
Åpen bu
Les mer
Imogammen

Imogammen

Ligger ovenfor Imofossen i Reisa nasjonalpark, ikke langt fra Nordkalottleden mellom Nordreisa og Kautokeino.

Nordreisa
Åpen bu
Les mer
Koievassbua

Koievassbua

Ligger der fjellbjørkeskogen går over til snaufjell nord for vestre enden av Altevatnet. Om lag ei halv mil å gå langs sti fra veienden.

Bardu
Åpen bu
Les mer
Lappasridi

Lappasridi

Ligger åpent til på et høydedrag i fjellterreng øverst i Kvænangsdalen i Kvænangsbotn landskapsvernområde.

Kvænangen
Åpen bu
Les mer
Luovdigammen / Arturgammen

Luovdigammen / Arturgammen

Gammen ligger i fjellbjørkeskogen i oppstigningen fra Reisadalen i Reisa nasjonalpark.

Nordreisa
Åpen bu
Les mer
Moskanhytta

Moskanhytta

Ligger i snaufjellet på nordsida av Moskanjavri i Øvre Dividal nasjonalpark.

Målselv
Åpen bu
Les mer
Ole Nergårdbua

Ole Nergårdbua

Bua ligger i lauvskogen ved bredden av Divielva i Øvre Dividal nasjonalpark, om lag 4km fra veienden.

Målselv
Åpen bu
Les mer
Sieimahytta

Sieimahytta

Ligger på nordre bredden av Reisaelva ved grensa til Reisa nasjonalpark.

Nordreisa
Åpen bu
Les mer
Steinhytta i Rostadalen

Steinhytta i Rostadalen

Hytta ligger ved samløpet mellom Rostaelva og Leirelva, i et område svært attraktivt for fiske. Den er bare åpen i sommerhalvåret.

Målselv
Åpen bu
Les mer
Stor-Rostahytta

Stor-Rostahytta

Ligger i snaufjellet nær svenskegrensa, på austsida av utløpet fra Rostojavri i Øvre Dividal nasjonalpark.

Målselv
Åpen bu
Les mer
Veslnesbua

Veslnesbua

Ligger på ei grasvoll i landskapsevrnområde ved bredden av Divielva, rett ned for ventebua ved bilveien sør for Frihetsli.

Målselv
Åpen bu
Les mer
Vuomatakka

Vuomatakka

Koia ligger i Reisa nasjonalpark, på sørsida av elva i Reisadalen ca. 20 km oppover dalen fra veienden ved Saraelv.

Nordreisa
Åpen bu
Les mer
Ånderbu

Ånderbu

Hytta ligger fint til nede ved vannkanten i ei bukt på sørøstsiden av Åndervatnet.

Senja
Åpen bu
Les mer
Åndergammen

Åndergammen

Senja
Åpen bu
Les mer
Lullestua i Storfjord

Lullestua i Storfjord

Storfjord
Hytteutleie
Les mer