Annet

Luovdigammen / Arturgammen

Gammen ligger i fjellbjørkeskogen i oppstigningen fra Reisadalen i Reisa nasjonalpark i Nordreisa.

Gamma ble bygd og brukt av den lokale jegeren Artur Pedersen. I forbindelse med opprettelsen av Reisa nasjonalpark overtok Statskog, men Artur hadde bruksrett så lenge han levde. I Reisadalen omtales den som gamme fordi den opprinnelig bare hadde jordgulv.

Gamma er eid av Statskog og kalles både Luovdigammen og Arturgammen.

Ei gamme er etter lokal definisjon et byggverk med jordgulv, uavhengig om selve bygget er bygget i tømmer, torv eller annet materiale.

Luovdigammen / Arturgammen

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Areal
8 m2
Oppvarming
Ved
Belysning
Nei
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Ved