Annet

Vuomatakka

Koia ligger i Reisa nasjonalpark, på sørsida av Reisaelva i Reisadalen ca. 20 km oppover dalen fra veienden ved Saraelv.

Dette er en koselig tømmerkoie eid av Statskog. I tidligere tider bodde en jeger ved navn Nikolai i Vuomatakka, der han livnærte seg på det naturen ga.

I Reisadalen omtales den som gamme fordi den opprinnelig bare hadde jordgulv. Ei gamme er etter lokal definisjon et byggverk med jordgulv, uavhengig om selve bygget er bygget i tømmer, torv eller annet materiale.

Vuomatakka kalles også Vuomadakka eller Vuomatakkagammen.

Koia ligger ligger i Reisadalen ca 20 km ovenfor Saraelv. Enkleste adkomst er med elvebåt.

Vuomatakka

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Areal
6 m2
Avstand til vei (vinter)
18 Km
Avstand til vei (sommer)
14 Km
Oppvarming
Ved
Belysning
Nei
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Ved
Driftstatus
Tilgjengelig