Hopp til hovedinnhold
Finnemarka
Turperler

Finnemarka

Svend A Sylling

Stressfri sone

En tilværelse fri for kjas og mas, et steinkast unna byen. Pakk sekken, ta med fiskestang og unger og dra på tur. Senk skuldrene og kjenn på skogens ro. La naturen i Finnemarka bestemme tempoet.

Historisk finne-grunn

Finnemarka har fått sitt navn etter skogfinnene som slo seg ned rundt vannet Glitre på midten av 1600-tallet. Vest for Glitre kan man se spor etter bosettinger som strekker seg så langt tilbake som til 1300-tallet.

Drikkevannskilde

Det store skogkledde området brytes opp av mange små og store vann, med Glitre som det største. Hvorfor vannet har fått dette navnet er lett å forstå der man skuer utover det glitrende vannspeilet en solskinnsdag.

Glitre er drikkevann for svært mange mennesker. Ha respekt for dette når du ferdes i området rundt Glitre, slik at dette fortsetter å være en god drikkevannskilde i generasjoner.

Gjevlekollbua - åpen bu i Finnemarka Kasper Høglund
Glitre Finnemarka Torkel Skoglund Torkel Skoglund
Innsjøen Glitre

Gjevlekollen panorama

Finnemarka byr på utrolige muligheter for både jakt, fiske og enkelt friluftsliv. Ørreten vaker villig i de fleste vann, og skogsfugl letter ikke så sjelden om du går på de mange stiene som snor seg gjennom skoglandskapet.

Utsikten ved den åpne bua i glass og massivtre på Gjevlekollen er verdt den halvannen timen turen opp tar. Fra toppen kan du skue mot Jonsknuten i Kongsberg i vest og Holmenkollbakken i øst, og virkelig nyte panoramautsikten.

Fiske i De Pene Tjerna i Finnemarka Torkel Skoglund
Fiske i De Pene Tjerna
Lunnaas - åpen hytte i Finnemarka- med Vesle Bumla tjern i bakgrunnen Torkel Skoglund
Lunnaas - åpen hytte

Område i bruk

Finnemarka er et godt eksempel på et område hvor bruk og friluftsliv går fint sammen. Det er aktiv skogsdrift i området, noe som gir spesielt gode muligheter for sykling på det godt utbygde nettet av skogsbilveger. Finnemarka brukes forøvrig til beite. Aktivitetene lever godt side om side.

Opprusting og grusing av skogsbilveger kan i perioder gi litt røffe sykkelforhold. Dette er nødvendig for å gjøre veidekket stabilt for tunge kjøretøy, og med litt tid og bruk blir veien sykkelvennlig igjen. Det er uansett lurt å ha med en ekstra slange, siden punktering sjelden kommer planlagt.

Finnemarkaku2 Trond Gunnar Skillingstad
Finnemarkaku1 Trond Gunnar Skillingstad

Tak over hodet etter gode dager

Åpne koier og gapahuker der man kan sette fra seg sekken og hvile en trøtt kropp på en enkel brisk finnes også. Her er alle hjertelig velkommen til å la både puls og ro senke seg, mens man lytter til stillheten og suset i trekronene. Skulle du ønske høyere standard på overnattingen, finnes også tilbud om dette gjennom både turisthytter og Statskogs egen utleiehytte Lelangsplassen.

Mulighetene er mangfoldige og nære, et steinkast unna Drammen.

Om Finnemarka

Slik finner du frem

For å besøke disse flotte områdene er det flere veger du kan benytte. To mye brukte inngangsporter til Finnemarka fra Lier-siden er inn Glitrevegen mot Glitre eller inn mot Rustan.

For å komme inn mot Glitre følger du Vestsidevegen nordover fra Lierbyen omtrent 10 kilometer. Ta så inn til venstre på Glitrevegen. Etter en snau kilometer kommer du til Glitre-bommen. Herfra må du bruke sykkel eller ta beina fatt.

Ønsker du å besøke nordområdene av Finnemarka eller ta turen opp til Gjevlekollen og Gjevlekollbua, så kan det lønne seg å parkere ved Rustan-bommen. I stedet for å ta inn på Glitrevegen følger du Vestsidevegen ytterligere 4,5 kilometer. Sving inn på Rustanvegen og kjør omtrent 1 kilometer frem til parkeringsplassen. Herfra må du sykle eller gå. Vinterstid er det oppkjørt skiløyper herfra.