Hopp til hovedinnhold
Annet

Lunnaashytta

Lunnnaas er ei tømmerkoie som ligger i skogsterreng vest for vannet Vesle Bumla i nordre del av Finnemarka i Modum kommune. Tidligere ble koia brukt av skogsarbeidere i Børresen AS, men har nå i mange år stått åpen for allmennheten. Koia ligger inne i barskogreservatet Finnemarka naturreservat som ble opprettet i 1993. I området vil du finne flere gode ørretvann. ”Lunnaas-hyttas venner” er en forening som sammen med Statskog holder koia i god stand. Her er alle velkomne til å tilbringe ei natt eller to.

Spesifikasjoner

Pris
Fri bruk
Antall soveplasser
4
Areal
40 m2
Avstand til vei (vinter)
4 km
Avstand til vei (sommer)
4 km
Oppvarming
Ved
Belysning
Ingen
Toalett
Utedo
Kokemuligheter
Gass
Driftstatus
Tilgjengelig
Veibeskrivelse
Det går flere veger inn i området. Felles for dem alle er at du må bruke beina eller sykkel et godt stykke. Du kan kjøre Vestsideveien nordover fra Lierbyen. Rett nord for Kanada tar du inn til venstre og følger skogsbilveg 1,6 kilometer fram til parkeringsplassen ved Glitrebommen. Fra parkeringsplassen følger du skogsbilvegen Nykjuavegen 19 kilometer til sørenden av vannet Store Nykjua. Derfra går det en tidvis lite synlig sti 2 kilometer fram til hytta. På veldig lav vannstand kan du krysse tørrskodd over i sundet mellom Vesle Åsvannet og Store Nykjua og gå lia rett opp til hytta.