Granplante med utsikt

Skog og klima

Statskog er Norges største skogeier med bærekraftig og effektiv utnyttelse av fellesskapets verdier. Gjennom sertifisert og høyteknologisk drift bidrar vi til at norsk skognæring blir en sterk og viktig brikke i klimaløsningen.