Hopp til hovedinnhold
Finnskogen Endeloese Skoger Torkel Skoglund
Torkel Skoglund

Flerbruksplan for Varaldskogen

Som en del av arbeidet med landskapsplaner for større områder med produktiv skog, ønsker vi å gi god tilgang på skog- og flerbruksinformasjon for alle interessentene rundt Varaldskogen.

Varaldskogen ligger i grensetraktene mot Sverige, i Kongsvinger kommune, lengst nord og øst på Austmarka som utgjør den søndre delen av Finnskogen. Her er Statskog den største grunneieren. Dette er et biologisk, kulturelt og historisk interessant område i tillegg til at det er viktig område for aktiv skogsdrift. I flere århundre har Varaldskogen vært et naturlig sted for skogsdrift og det er det også i dag.

Varaldskogen forvaltes slik at hensynet til økologi, økonomi og sosiale interesser balanseres.

Varald 18Okt 2017 3

Miljø og flerbrukshensyn

Figuren nedenfor viser andelen interesseområdene utgjør av det produktive skogarealet.

Andel interesseområdene utgjør av det produktive skogarealet

Kontakter i Varaldskogen

Rua

Rune Aamold

skogkonsulent
Kontorsted: Elverum

Epost: rua@statskog.no
Tlf: 481 34 420

Seh

Sæming Hagen

seniorkonsulent
Kontorsted: Elverum

Epost: seh@statskog.no
Tlf: 990 95 106

Keo

Kristian Olsen

regionansvarlig jakt-, fiske og friluftsliv
Kontorsted: Lillehammer

Epost: keo@statskog.no
Tlf: 905 33 793

Tsk

Torkel Skoglund

seniorkonsulent jakt, fiske og friluftsliv
Kontorsted: Lillehammer

Epost: tsk@statskog.no
Tlf: 970 36 320