Hopp til hovedinnhold
Sonnofjellet i Namsos
Steinar Johansen

Hvem eier skogen?

I Norge er eierskapet til skog svært spredt. Andelen privat skog er større enn i noe annet land i Europa. Statskog er landets største skogeier med 4,6 millioner dekar produktiv skog.

Privatpersoner eier 77 prosent av landets produktive skogareal. Selskaper og sameier eier 7,5 prosent, mens Statskog eier om lag 9,2 prosent. Øvrig produktiv skog eies av kommuner og allmenninger.

SSB-tall fra 2013 synliggjør det spredte eierskapet med 131 800 skogeiendommmer over 25 dekar. De aller fleste av disse eies av privatpersoner. 886 eiendommer var på det tidspunktet eid av staten.

De fleste skogseiendommene er små. 60 prosent er mindre enn 250 dekar, og 90 prosent er mindre enn 1 000 dekar.

Det private skogbrukets sterke stilling i Norge er unikt i Europa. Både i Danmark, Sverige og Finland er andelen offentlig eid skog betydelig større. Land som USA og Canada har også svært mye høyere andel offentlig eid skog, henholdsvis 44 prosent og 94 prosent.

Konsekvensene av eierskapet er ikke den samme i alle land. I Norge er det etablert en sentral rettighet i form av allemannsretten som sikrer innbyggerne tilgang til naturen, selv om utmarka eies av private grunneiere.