Hopp til hovedinnhold
Skoddeskog i Namdalseid
Steinar Johansen

Skogens klimabidrag

Verden står overfor store klimautfordringer og verden trenger mer bruk av fornybare ressurser. Det handler blant annet om bruke trevirke i stedet for stål, betong og olje.

Når vi bruker trevirke, planter vi slik at nye trær binder karbon og kan brukes av framtidige generasjoner.

Skogen er en viktig del av den globale karbonsyklusen. Den tar opp og lagrer CO2 fra atmosfæren. Kunnskap om utvikling av skogareal og stående volum er grunnleggende for et bærekraftig skogbruk. Dette brukes også til å forstå mer av skogens rolle i klimasammenheng. Statskog legger til rette for forskning på norsk skog.

Skogen gir mange og store bidrag til samfunnet. Det handler om omfattende verdiskapning og CO2-binding. Men skogen er også viktig for friluftsliv og biologisk mangfold. Derfor er så godt som alt virke til skogindustrien miljøsertifisert etter Norsk PEFC Skogstandard.

Se filmen vår "Skog skaper verdier" (nedenfor)

Gjennom moderne teknologi kan Statskog beregne hvor mye CO2 som årlig er tatt opp og lagret i selskapets eiendommer. Statskog skal bidra øke opptaket av CO2 gjennom skogskjøtsel, planting og gjødsling. Våre prognoser tilsier at opptaket av CO2 i Statskogs skoger øker betydelig i to-tre tiår framover. Noe av årsaken ligger i omfattende planting i etterkrigstiden.

Klimakampen kan ikke vinnes uten skogbruket. Les mer om skogbrukets miljøarbeid.

Nyheter om skog og klima

Tømmerlunne etter skogsdrift i Bangdalen
Skog og klima

Statskog med i nasjonal satsing

Les mer
Endestokker i tømmerlunne
Skog og klima

Klima, mat og norsk skog

Les mer
Vinterdrift i Bangdalen
Skog og klima

Statskog og NIBIO i forskningssamarbeid

Les mer
Se flere nyheter