Hopp til hovedinnhold
Vesteråa forsøksskog
Steinar Johansen

Strategi for forvaltning av skogressursene

Statskog har en strategi for langsiktig og bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Kunnskapsbasert og bærekraftig

Bidra til å nå nasjonale klimamål gjennom

  • Rask etablering av ny foryngelse etter hogst
  • Utnytte vekstpotensialet optimalt
  • Differensiert skogforvaltning tilpasset fremtidens klima


Delta i prosjekter innenfor forskning, utvikling og innovasjon

  • Skogproduksjon og driftsteknikk for fremtidens klimaendring: «varmere, våtere, villere»
  • Flerbruk og naturmiljø, herunder vannmiljø


Effektiv og industriell

  • Optimalisering av verdikjeden
  • Markedstilpasset avvirking


Pålitelig leverandør

  • Være en sikker leverandør av råstoff
  • Sikre en stor, tilgjengelig og effektiv råvarebase med god kvalitet
  • Fortsette arbeidet med å involvere nærings-, bruker- og miljøinteresser

Les mer om hvordan vi driver skogen her.