Hopp til hovedinnhold
Elg Steinar Johansen
Steinar Johansen

Elg

Statskog SF har jaktfelt i de fleste av landets fylker unntatt i Finnmark. Jaktfeltene ligger ved kysten, i skogen og opp mot høgfjellet og snaufjellet. Jegere kan velge mellom lett tilgjengelig jakt nær bilvei eller mer villmarkspreget jakt med flere timers gange inn til jaktfeltet.

Elgjakt for jaktlag

Ordinær elgjakt er basert på jaktlag, søknad og trekning. Mange jaktfelt er delt opp i perioder, både for å gi flere jegere/jaktlag tilbud, men også for å sikre at tilstrekkelig antall dyr blir felt.

Det er stor rift om å jakte elg på statens grunn. Vi kan tilby jakt fra Vest-Agder i sør til Indre Troms i nord. I gjennomsnitt kommer det inn tre-fire ganger så mange søknader enn vi har tilbud til.

Årlig kvote som forvaltes av Statskog er i underkant av 1 500 elg. Dette gjelder ikke statsallmenninger.

Les regler for søknad om elg- og hjortejakt her (pdf)

Søknadsprosess og frister

Ledige jaktfelt annonseres på inatur.no
Søknadsfrist
Elektronisk loddtrekning - innen denne dato

Jaktkort på elg

Statskog ønsker å senke terskelen for å jakte elg. Nå kan hvem som helst kjøpe jaktrettighet på elg uten å være med i et jaktlag. Vi kan også tilby tilsvarende jakt på hjort.
Dermed er det enklere for ferske jegere å komme seg på jakt. Vi tilbyr jaktkort etter førstemann til mølla-prinsippet. Den som får tilslaget på et jaktfelt, har det for seg selv enten en helg eller en uke. Med jaktrettigheten følger også muligheten til å ha med seg andre jegere.

Ledige jaktkort legges ut etter at jaktlag er ferdige med sin kontrakt i midten av oktober hvert år dersom det finnes kvote igjen.

Opplæringsjakt på elg

Bangdalen i Namsos

Tre dagers jakt inkl. kost og losji i et godt elgjegermiljø. Jaktlagserfaring sammen med likesinnede og en dyktig/erfaren jaktleder.

Åpent for søknad fra: 01.04.2024 kl. 09:00

Søknadsfrist: 02.05.2024 kl. 23:59

NB - kursintervallet nedenfor er delt opp i flere kurs.

Kurs: 25. - 9. oktober 2024

Søk her

Finnemarka i Lier - Drammen

Statskog og NJFF-Buskerud ønsker velkommen til kurs i praktisk elgjakt for nye elgjegere. Vi jakter primært med løshund kombinert med poster. Eiendommen har en god tetthet med elg.

Det blir åpnet for søknad etter påske.

Kurs: 17. - 20. oktober 2024

Søk her

Finnemarka i Lier - Drammen

Spennende elgjakt med løshund sammen med Statskog sine rutinerte instruktører og hundeførere. Overnatting på Sagahytta like ved jaktfeltet.

Det blir åpnet for søknad etter påske.

Kurs: 21. - 24. oktober 2024

Søk her
Elg