Navigere opp
Logg på
 
 
 
Du er her: Forsiden > Om Statskog > Fjelltjenesten
Kontroll av jerveyngel i samarbeid med svensk reindrift Foto: Claus Grimstad

Fjelltjenesten

Fjelltjenesten er Statskogs profesjonelle feltapparat i Nordland og Troms. Ved siden av generelt  naturoppsyn er innsamling av biologiske data til forvaltninga en prioritert oppgave. SNO er den største eksterne oppdragsgiveren.

 

Fjelltjenesten innehar også politimyndighet for de mest aktuelle ”grønne” lovverk: 

 • Laks og –innlandsfiske lov
 • Viltlov
 • Våpenlov
 • Naturvernlov
 • Motorferdsellov m.v

Fjelltjenestens oppdragsportefølje er tre-delt:

 1. Oppdrag for Statskog som grunneier, der innsamling av nødvendige data i forhold til forvaltninga av jakt, fiske, friluftsliv og annen  inntektsgivende  eiendomsutvikling er dominerende oppgaver.
 2. Oppdrag for Landbruks og – matdepartementet i forhold til de ikke kommersielle grunneieroppgavene (bruker og - samfunnskontakt, tilrettelegging for friluftsliv, arrangementer for barn/skoler, friluftslivsorganisasjoner m.v.)
 3. Oppdrag for Miljøverndepartementet gjennom tjenestesalg til Statens naturoppsyn (SNO). Viktige elementer her er tilsyn og tilrettelegging i nasjonalparker og andre verneområder, offentligrettslig myndighetsutøvelse i forhold til det ”grønne” lovverket, innsamling av biologiske data til forvaltningsmyndighetene m.v

Fjelltjenesten er organisatorisk tilknyttet det enkelte regionkontor innen Statskog. Dette gir en desentralisert tilstedeværelse, og sikrer stor lokalkunnskap.

 

Fjelltjenesten samarbeider tett med:

 • Politi og lensmenn
 • Reinpolitiet i N-Troms
 • Kystvakta
 • Svenske myndigheter og deres feltapparat
 • SNO personell i distriktene

​​Statskog Fjelltjenesten har overvåket fjellreven i Nordland og Troms


Is- og snømeldinger 2017 (Mynewsdesk.com)

 

 Kontaktperson  Fjelltjenesten

Tore Bjørnstad
Fjelttjenesteleder

Tlf: 07800
Mobil: 900 48 023

E-post

 

 

​ ​
Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no