Navigere opp
Logg på
 
 
 

Se arealene i kart 

Statskog skal ivareta og utvikle alle verdier på fellesskapets grunn.

 

Synnervika utleiehytte ved Femunden i Røros Foto: Geir Wagnild
Statskog har rundt 70 utleiehytter i flotte turområder i hele landet. De fleste hyttene på kortidsleie kan du bestille og betale på internett. Statskog har også ledige åremålshytter.
Foto: Istockphoto.com/joss  
Statskogs Norgeskortet er et felleskort for fiske på statsgrunn bortsett fra statsallmenninger i Sør-Norge. Kortet kjøpes på inatur, via mobil eller SMS.
Foto: Jim T. Kristensen  
Tar du til takke med overnatting på brisk, utedo og vann fra bekken, er det mange muligheter.  I tillegg til våre utleiehytter og hytter på åremål, har Statskog over 100 buer og koier rundt om i landet.
Jaktsikte Foto: Christian Sletengen  
Her får du oversikt over trekningene av jakt i 2017. Flere lister er like om hjørnet.
Foto: Steinar Johansen  
Statskog gjennomfører i perioden 2011-2020 et omfattende salg av skog- og utmarkseiendommer. 
Foto: istockphoto/kiorgen  
Hvordan går det med naboens elgjakt? Statskog gir nå alle og enhver mulighet til å følge elgjaktresultatet hos Statskog. Elgbørsen oppdateres løpende gjennom jakta.
Bilde fra dialogportalen  
Statskog er i ferd med å ta i bruk digital ekspedering av post, og innhenter i disse dager samtykke til lagring av personopplysninger.
Film: Hypervisjon AS  
Statskog er den største enkelteieren av produktiv skog i Norge, og industriell skogsdrift er en viktig del av vår virksomhet.
En av turene gikk til Rago nasjonalpark Foto: Jim T. Kristensen  
«Statskogs spesialiteter» - her viser vi frem tolv flotte turmål i Norge. Fem heldige vinnere fikk bli med eventyreren Tonje Helene Blomseth på tur. Turene er nå gjennomført. Les om hva vinnerne opplevde.
Foto: Torkel Skoglund  
Historien om statens skog- og utmarksforvaltning foreligger i bokform.
Utsikt fra toppen av Ramskjeltind ut over Tollådalen, Beiarn Foto: Carl Norberg  
Som forvalter av en femtedel av Norge, skal Statskog sikre fellesskapets verdier for framtida.
Elgsikte Foto: Christian Sletengen  
Dere som har søkt jakt, men som ikke er trukket ut, er overført til en venteliste.
Jeg vil...
Statskog i sosiale medier


Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no