Navigere opp
Logg på
 
 
 

Se arealene i kart 

Statskog skal ivareta og utvikle alle verdier på fellesskapets grunn.

 

Foto: Steinar Johansen
Statskog gjennomfører i perioden 2011-2017 et omfattende salg av spredte skogeiendommer. Høstens skogsalg er i gang.
Hukkelvatna utleiehytte i Singsås, Sør-Trøndelag Foto: Geir Wagnild  
Statskog har rundt 70 utleiehytter i flotte turområder i hele landet. De fleste hyttene på kortidsleie kan du bestille og betale på internett. Statskog har også ledige åremålshytter.
Foto: Geir Wagnild  
Statskog har en egen jaktportal for storvilt på nett.  Jegere på statsgrunn har tilgang på en selvbetjeningsportal for å administrere jakt på elg, hjort og villrein. Vi ser frem til stor aktivitet her i dagene som kommer.
Solvågtind i Junkerdalen Foto: Bård Selfors  
Mange har ventet på hyttetomtene som nå kommer for salg i Junkerdalen i Saltdal, Nordland.
Foto: Terje Kolaas, Naturspesialisten  
Nå er jakta i gang!  Årets rype- og skogsfuglkvoter på Statskogs grunn finner du her. Skitt jakt!
Foto: Christian Sletengen  
Tar du til takke med overnatting på brisk, utedo og vann fra bekken, er det mange muligheter.  I tillegg til våre utleiehytter og hytter på åremål, har Statskog over 100 buer og koier rundt om i landet.
Tollå skogstue i Nordland er tilsalgs  
Statskog har stor portefølje med hytter og skogshusvær som hittil har vært på langtidsleie og åremål. Flere av disse skal selges i løpet av en 3-års periode.
Foto: Istockphoto.com/joss  
Statskogs Norgeskortet er et felleskort for fiske på statsgrunn bortsett fra statsallmenninger i Sør-Norge. Kortet kjøpes på inatur, via mobil eller SMS.
Jeg vil...
Statskog i sosiale medier
Blogg
Henter data


Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no