Navigere opp
Logg på
 
 
 

Se arealene i kart 

Statskog skal ivareta og utvikle alle verdier på fellesskapets grunn.

 

Elg  Foto: Geir Wagnild
1. april åpnet elgjakt, hjortejakt og villreinjakt for søknad. Det forventes en  stor søkning på våre tilbud i år. Jakta forvaltes via Statskogs egen jaktportal. Søknadsfrist 30. april.
Lelangsplassen - hytteutleie nær Drammen  Foto: Torkel Skoglund  
Statskog har rundt 70 utleiehytter i flotte turområder i hele landet. De fleste hyttene på kortidsleie kan du bestille og betale på internett. Statskog har også ledige åremålshytter.
Lirype Foto: Terje Kolaas, Naturspesialisten  
Trekningslister for rypejakt, rådyrjakt og øvrig småvilt for bl.a. Røros, Njardarheim, Ljørdalen, Hurum, Finnemarka, Gjerstad og Drangedal er klare.
Foto: Istockphoto.com/joss  
Statskogs Norgeskortet er et felleskort for fiske på statsgrunn bortsett fra statsallmenninger i Sør-Norge. Kortet kjøpes på inatur, via mobil eller SMS.
Foto: Istockphoto_KaidoKarner  
Det er ingen kvoter. Kortet koster kr. 100,- og er gyldig i ett år fra jaktstart.
Foto: Steinar Johansen  
Statskog gjennomfører i perioden 2011-2020 et omfattende salg av spredte skogeiendommer.  Vårens salgsrunde starter 6. mai.
Skjervekoia i Hedmark Foto: Ivar Rustad  
Vi har for tiden ledige hytter både i Buskerud og i Hedmark.
En av turene gikk til Rago nasjonalpark Foto: Jim T. Kristensen  
«Statskogs spesialiteter» - her viser vi frem tolv flotte turmål i Norge. Fem heldige vinnere fikk bli med eventyreren Tonje Helene Blomseth på tur. Turene er nå gjennomført. Les om hva vinnerne opplevde.
Jeg vil...
Statskog i sosiale medier
Blogg
Henter data


Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no