Navigere opp
Logg på
 
 
 

Se arealene i kart 

Statskog skal ivareta og utvikle alle verdier på fellesskapets grunn.

 

Valsjøhytta i Reindalen - hytteutleie i Hedmark Foto: Torkel Skoglund
Statskog har rundt 70 utleiehytter i flotte turområder i hele landet. De fleste hyttene på kortidsleie kan du bestille og betale på internett. Statskog har også ledige åremålshytter.
Foto: Kristian Eiken Olsen  
Statskog ønsker å gjøre elgjakt mer lik småviltjakt. Nå kan hvem som helst kjøpe jaktkort på elg uten å være med i et jaktlag.
Fjellrypestegger Foto: Jim T. Kristensen  
Vi har gått igjennom fangstrapportene for perioden 10. september til 1. oktober. Dere finner her et utdrag av tallene fra fangstrapporteringen i Statskog.
En av turene gikk til Rago nasjonalpark Foto: Jim T. Kristensen  
«Statskogs spesialiteter» - her viser vi frem tolv flotte turmål i Norge. Fem heldige vinnere fikk bli med eventyreren Tonje Helene Blomseth på tur. Turene er nå gjennomført. Les om hva vinnerne opplevde.
Foto: Istockphoto.com/joss  
Statskogs Norgeskortet er et felleskort for fiske på statsgrunn bortsett fra statsallmenninger i Sør-Norge. Kortet kjøpes på inatur, via mobil eller SMS.
Foto: Istockphoto_KaidoKarner  
Det er ingen kvoter. Kortet koster kr. 100,- og er gyldig i ett år fra jaktstart.
Foto: Steinar Johansen  
Statskog gjennomfører i perioden 2011-2017 et omfattende salg av spredte skogeiendommer.  Høstens salgsrunde starter 25. september
Foto: Thomas Xavier Floyd  
I statsbudsjettet for 2016 opnar regjeringa for at Statskog kan utvide det pågåande arronderingssalet på om lag 600 000 dekar med om lag 150 000 dekar.
Jeg vil...
Statskog i sosiale medier
Blogg
Henter data


Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no