Navigere opp
Logg på
 
 
 

Se arealene i kart 

Statskog skal ivareta og utvikle alle verdier på fellesskapets grunn.

 

Utsikt fra toppen av Ramskjeltind ut over Tollådalen, Beiarn Foto: Carl Norberg
Som forvalter av en femtedel av Norge, skal Statskog sikre fellesskapets verdier for framtida.
Elg Foto: Christian Sletengen  
Statskog ønsker å gjøre elgjakt mer lik småviltjakt. Nå kan hvem som helst kjøpe jaktkort på elg uten å være med i et jaktlag.
Hukkelvatna utleiehytte i Singsås, Sør-Trøndelag Foto: Geir Wagnild  
Statskog har rundt 70 utleiehytter i flotte turområder i hele landet. De fleste hyttene på kortidsleie kan du bestille og betale på internett. Statskog har også ledige åremålshytter.
Foto: Statskog  
Søknadsfristen er utløpt. Vi jobber med å gjennomgå og kvalitetssikre søknadene. Det kom inn 927 søknader på 66 tomter. Statskog håper å ha gjennomført trekningen i løpet av en måneds tid. Da vil vi komme tilbake med mer informasjon på Statskogs nettside.
Foto: Steinar Johansen  
Statskog gjennomfører i perioden 2011-2017 et omfattende salg av spredte skogeiendommer. Høstens skogsalg er i gang.
Solvågtind i Junkerdalen Foto: Bård Selfors  
Mange har ventet på hyttetomtene som nå kommer for salg i Junkerdalen i Saltdal, Nordland.
Foto: Christian Sletengen  
Tar du til takke med overnatting på brisk, utedo og vann fra bekken, er det mange muligheter.  I tillegg til våre utleiehytter og hytter på åremål, har Statskog over 100 buer og koier rundt om i landet.
Tollå skogstue i Nordland er tilsalgs  
Statskog har stor portefølje med hytter og skogshusvær som hittil har vært på langtidsleie og åremål. Flere av disse skal selges i løpet av en 3-års periode.
Jeg vil...
Statskog i sosiale medier
Blogg
Henter data


Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no