Navigere opp
Logg på
 
 
 

Se arealene i kart 

Statskog skal ivareta og utvikle alle verdier på fellesskapets grunn.

 

Foto: Terje Kolaas, Naturspesialisten
Nå er jakta i gang!  Årets rype- og skogsfuglkvoter på Statskogs grunn finner du her. Skitt jakt!
Feragsdambua i Røros Foto: Geir Wagnild  
Statskog har rundt 70 utleiehytter i flotte turområder i hele landet. De fleste hyttene på kortidsleie kan du bestille og betale på internett. Statskog har også ledige åremålshytter.
Foto: Steinar Johansen  
Statskog gjennomfører i perioden 2011-2017 et omfattende salg av spredte skogeiendommer. Høstens skogsalg starter 26. september. Nye eiendommer for salg vil bli lagt ut den datoen.
Foto: Statskog  
Hyttetomtene ligger ca. 500 moh. i flott turterreng ved Altevatnet i Bardu, 30 km sørøst for Setermoen i Troms. Eldorado for jakt, fiske og friluftsliv. Søknadsfrist 30. september.
Foto: Christian Sletengen  
Tar du til takke med overnatting på brisk, utedo og vann fra bekken, er det mange muligheter.  I tillegg til våre utleiehytter og hytter på åremål, har Statskog over 100 buer og koier rundt om i landet.
Tollå skogstue i Nordland er tilsalgs  
Statskog har stor portefølje med hytter og skogshusvær som hittil har vært på langtidsleie og åremål. Flere av disse skal selges i løpet av en 3-års periode.
Foto: Istockphoto.com/joss  
Statskogs Norgeskortet er et felleskort for fiske på statsgrunn bortsett fra statsallmenninger i Sør-Norge. Kortet kjøpes på inatur, via mobil eller SMS.
Film: Hypervisjon AS  
Statskog er den største enkelteieren av produktiv skog i Norge, og industriell skogsdrift er en viktig del av vår virksomhet.
Jeg vil...
Statskog i sosiale medier
Blogg
Henter data


Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no