Navigere opp
Logg på
 
 
 

Se arealene i kart 

Statskog skal ivareta og utvikle alle verdier på fellesskapets grunn.

 

Utsikt fra toppen av Ramskjeltind ut over Tollådalen, Beiarn Foto: Carl Norberg
Som forvalter av en femtedel av Norge, skal Statskog sikre fellesskapets verdier for framtida.
Hukkelvatna utleiehytte i Singsås, Sør-Trøndelag Foto: Geir Wagnild  
Statskog har rundt 70 utleiehytter i flotte turområder i hele landet. De fleste hyttene på kortidsleie kan du bestille og betale på internett. Statskog har også ledige åremålshytter.
Elg Foto: Christian Sletengen  
Statskog ønsker å gjøre elgjakt mer lik småviltjakt. Nå kan hvem som helst kjøpe jaktkort på elg uten å være med i et jaktlag.
Foto: Istockphoto.com/joss  
Statskogs Norgeskortet er et felleskort for fiske på statsgrunn bortsett fra statsallmenninger i Sør-Norge. Kortet kjøpes på inatur, via mobil eller SMS.
Foto: Statskog  
Hyttetomtene ved Altevatn er nå fordelt. Det kom inn 927 søknader på de 66 tomtene. Statskog gratulerer med tildelingen av hyttetomtene og ønsker velkommen til Altevatn. Liste over de som er tildelt tomt, er nå lagt ut.
Foto: Steinar Johansen  
Statskog gjennomfører i perioden 2011-2017 et omfattende salg av spredte skogeiendommer. Høstens skogsalg er i gang.
Foto: Christian Sletengen  
Tar du til takke med overnatting på brisk, utedo og vann fra bekken, er det mange muligheter.  I tillegg til våre utleiehytter og hytter på åremål, har Statskog over 100 buer og koier rundt om i landet.
Tollå skogstue i Nordland er tilsalgs  
Statskog har stor portefølje med hytter og skogshusvær som hittil har vært på langtidsleie og åremål. Flere av disse skal selges i løpet av en 3-års periode.
Vi behøver din tilbakemelding! Statskog planlegger nye, mobiltilpassede nettsider. Vil du hjelpe oss? Det tar ca 3 minutter. Start spørreundersøkelseStart spørreundersøkelse
Jeg vil...
Statskog i sosiale medier
Blogg
Henter data


Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no