Navigere opp
Logg på
 
 
 

Se arealene i kart 

Statskog skal ivareta og utvikle alle verdier på fellesskapets grunn.

 

Valsjøhytta i Hedmark Foto: Torkel Skoglund
Statskog har rundt 70 utleiehytter i flotte turområder i hele landet. De fleste hyttene på kortidsleie kan du bestille og betale på internett. Statskog har også ledige åremålshytter.
Meitsjøvillaen i Hedmark Foto: Torkel Skoglund  
Vi har for tiden ledige hytter både i Buskerud og i Hedmark. Flere med unik beliggenhet like ved sjø.
Foto: Terje Kolaas, Naturspesialisten  
Også i år må rypejegerne belage seg på måtehold, viser Statskogs rypetellinger.
Foto: istockphoto/kiorgen  
Hvordan går det med naboens elgjakt? Statskog gir nå alle og enhver mulighet til å følge elgjaktresultatet hos Statskog. Elgbørsen oppdateres løpende gjennom jakta.
Foto: Steinar Johansen  
Statskog gjennomfører i perioden 2011-2020 et omfattende salg av skog- og utmarkseiendommer.  Høstens salgsrunde starter 30. september.
Gunnar Lien og Gunnar Olofsson Foto: Martin Haagensen  
Etter en omfattende rekrutteringsprosess er det klart at Gunnar Lien overtar som ny administrerende direktør i Statskog.
Foto: Istockphoto.com/joss  
Statskogs Norgeskortet er et felleskort for fiske på statsgrunn bortsett fra statsallmenninger i Sør-Norge. Kortet kjøpes på inatur, via mobil eller SMS.
Foto: Jim T. Kristensen  
Tar du til takke med overnatting på brisk, utedo og vann fra bekken, er det mange muligheter.  I tillegg til våre utleiehytter og hytter på åremål, har Statskog over 100 buer og koier rundt om i landet.
En av turene gikk til Rago nasjonalpark Foto: Jim T. Kristensen  
«Statskogs spesialiteter» - her viser vi frem tolv flotte turmål i Norge. Fem heldige vinnere fikk bli med eventyreren Tonje Helene Blomseth på tur. Turene er nå gjennomført. Les om hva vinnerne opplevde.
Årsrapport 2015  
Spørsmålet om privatisering av Statskog og videre rendyrking av grunneierrollen preget foretaket i 2015. Vi har videreutviklet foretaket i rollen som landets mest profesjonelle skog- og grunneier, sier administrerende direktør Øistein Aagesen.
Foto: Thomas Xavier Floyd  
I statsbudsjettet for 2016 opnar regjeringa for at Statskog kan utvide det pågåande arronderingssalet på om lag 600 000 dekar med om lag 150 000 dekar.
Film: Hypervisjon AS  
Statskog er den største enkelteieren av produktiv skog i Norge, og industriell skogsdrift er en viktig del av vår virksomhet.
Jeg vil...
Statskog i sosiale medier


Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no