Navigere opp
Logg på
 
 
 

Se arealene i kart 

Statskog skal ivareta og utvikle alle verdier på fellesskapets grunn.

 

Foto: Terje Kolaas, Naturspesialisten
Lengst i nord er bestanden bra, viser Statskogs rypetellinger. Men i sør blir jakta avlyst flere steder. I Nordland varer den kun ut september.
En av turene vil går i Rago nasjonalpark Foto: Jim T. Kristensen  
Statskogs nasjonale friluftskampanje tar sikte på å få enda flere nordmenn ut på tur. Tolv flotte turområder er valgt ut til «Statskogs spesialiteter». Fem heldige vinnere får bli med eventyreren Tonje Helene Blomseth på tur. Disse er nå kåret og kontaktet. Turene arrangeres i slutten av august og i september. Følg gjerne med på turen.
Taumevassletta i Njardarheim Foto: Odd Inge Warsøe  
Statskog har rundt 70 utleiehytter i flotte turområder i hele landet. De fleste hyttene på kortidsleie kan du bestille og betale på internett. Statskog har også ledige åremålshytter.
Foto: Thomas Xavier Floyd  
Statskogs styre har fått i oppgave fra eier å belyse ulike modeller for privatisering og organisering av Statskogs skogvirksomhet. Statskogs styre overleverte utredningen om privatisering til Listhaug i et ekstraordinært foretaksmøte mandag 2. mars.
Foto: Istockphoto.com/joss  
Statskogs Norgeskortet er et felleskort for fiske på statsgrunn bortsett fra statsallmenninger i Sør-Norge. Kortet kjøpes på inatur, via mobil eller SMS.
Foto: Jim T. Kristensen  
Tar du til takke med overnatting på brisk, utedo og vann fra bekken, er det mange muligheter.  I tillegg til våre utleiehytter og hytter på åremål, har Statskog over 100 buer og koier rundt om i landet.
Foto: Istockphoto_KaidoKarner  
Det er ingen kvoter. Kortet koster kr. 100,- og er gyldig i ett år fra jaktstart.
Foto: Steinar Johansen  
Statskog gjennomfører i perioden 2011-2017 et omfattende salg av spredte skogeiendommer. Neste runde med nedsalg starter 25. september
Jeg vil...
Statskog i sosiale medier
Blogg
Henter data


Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no