Navigere opp
Logg på
 
 
 

Se arealene i kart 

Statskog skal ivareta og utvikle alle verdier på fellesskapets grunn.

 

Fra Senja Foto: Jan Rune Samuelsen
Statskog har lansert en nasjonal friluftskampanje som tar sikte på å få enda flere nordmenn ut på tur. Tolv av de flotteste turområdene er valgt ut til «Statskogs spesialiteter». I tillegg får fem heldige vinnere hver sin opplevelsestur med eventyreren Tonje Helene Blomseth.
Foto: Thomas Xavier Floyd  
Statskogs styre har fått i oppgave fra eier å belyse ulike modeller for privatisering og organisering av Statskogs skogvirksomhet. Statskogs styre overleverte utredningen om privatisering til Listhaug i et ekstraordinært foretaksmøte mandag 2. mars.
Lelangplassen i Finnemarka, Buskerud Foto: Borgar Pedersen  
Statskog har rundt 70 utleiehytter i flotte turområder i hele landet. De fleste hyttene på kortidsleie kan du bestille og betale på internett. Statskog har også ledige åremålshytter.
Foto: Istockphoto.com/joss  
Statskogs Norgeskortet er et felleskort for fiske på statsgrunn bortsett fra statsallmenninger i Sør-Norge. Kortet kjøpes på inatur, via mobil eller SMS.
Foto: Jim T. Kristensen  
Tar du til takke med overnatting på brisk, utedo og vann fra bekken, er det mange muligheter.  I tillegg til våre utleiehytter og hytter på åremål, har Statskog over 100 buer og koier rundt om i landet.
Foto: Istockphoto_KaidoKarner  
Det er ingen kvoter. Kortet koster kr. 100,- og er gyldig i ett år fra jaktstart.
Foto: Steinar Johansen  
Statskog gjennomfører i perioden 2011-2017 et omfattende salg av spredte skogeiendommer. Neste runde med nedsalg starter 8. mai.
Film: Hypervisjon AS  
Statskog er den største enkelteieren av produktiv skog i Norge, og industriell skogsdrift er en viktig del av vår virksomhet.
Jeg vil...
Statskog i sosiale medier
Blogg
Henter data


Inatur.no GodTur.no Rypeprosjektet 2006 - 2011
Statskog SF | Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Tlf: 07800 | post@statskog.no | webmaster@statskog.no