Hopp til hovedinnhold
Roskreppfjorden - hvil med utsikt i Njardarheim
Turperler

Njardarheim

Frank Haughom

Villrein i fiskerike høgfjellsheier

Njardarheim er med sine 800 kvadratkilometer, et vidstrakt fjellområde mellom Setesdalen, Sirdal og Ryfylke. Blankskurt fjell og irrgrønne dalganger så langt øyet kan se. Digre steinblokker ligger spredt og minner om innlandsisen som en gang lå over Njardarheim.

Fiskemulighetene er uendelige i de små vatna og oppdemte innsjøene som slynger seg inn over høyfjellet. Her kan du rusle blant elver, småbekker og kulturhistorie. Velkommen villreinens rike.

Grågrønn villmark med særegen historie

Få steder har kartet så mange blå flekker som nettopp her. Etter fiskedød som skyldtes tidligere tiders sur nedbør, er det igjen gode muligheter til å dra opp en herlig middag. Aure på kiloen er ikke uvanlig. Canadisk bekkerøye finnes det fortsatt også en del av i magasinene etter utsettinger knyttet til reguleringene.

I tillegg til det blå, preges Njardarheim av karrig fjellnatur med stort innslag av sure grunnfjellsbergarter. I deler av området treffer du på store steinblokker som isbreen en gang la igjen oppå mindre steiner som naturens egne monumenter. Flere steder finner du hellere som gjennom tidene har gitt ly og livberging til folk på veg over fjellet.

Urdalsknuten - folk på varden Frank Haughom
Roskrepp i Njardarheim - skitur i solnedgang Frank Haughom

Ørn og villmarksfølelse

Kongeørna vokter over dette landskapet. Er du heldig, kan du få øye på den høyt der oppe der den glir lydløst omkring med et skarpt blikk festet til alt som beveger seg på bakken.

Njardarheim er en del av kjerneområdet for villreinstammen i Setesdal Vesthei. Du har derfor gode muligheter til å få oppleve fjellets nomade, om du beveger deg stille gjennom landskapet. Villmarksfølelsen er alltid til stede i Njardarheim.

Villrein i Njardarheim Kari Kvia Opstad
Såvatn i Njardarhiem Kristian Eiken Olsen
Såvatnet

Fra Heiberg til Quisling

For om lag hundre år siden ble vide heiområder her kjøpt opp av forretningsmannen Thorvald Meyer Heiberg. Han ville utvikle utmarksressursene og selge jakt på villrein og ryper til Europas overklasse. Dette var av datidas mest eksotiske og luksuriøse safariturer. Heiberg ble nødt til å selge til Quislingregimet i 1943, og staten overtok området da krigen var slutt. Statskog fikk forvaltningsansvaret fra 1985.

Vil du unne deg ei natt eller to under tak på turen, har Statskog mange enkle hytter til utleie via inatur.no spredt rundt i området. Tre av hyttene, Urdalsbu, Såvasshytta og Sandvassbu, ligger i villreinens trekk- og leveområde. Disse hyttene er derfor stengt fra 1. april til 19. august for å gi villreinen mest mulig ro

Opplev freden langt fra folk i dette ville, øde og vakre landskapet.

Velkommen til Njardarheim!

Om Njardarheim

Slik finner du fram

De mest brukte innfartsårene i den søndre delen av Njardarheim er fra Sirdal og dels Suleskarvegen over mot Rysstad i Setesdalen. Den som leier hytte kan benytte bomvegene inn mot Svartevatn og Roskreppfjorden. Fra nord er det åpen veg til Blåsjømagasinet.Statskoghytter i nærheten