Hopp til hovedinnhold
På vei til Kroktjern i Finnemarka naturreservat
Torkel Skoglund
Andre nyheter

Store deler av statens areal er vernet

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Visste du at over 25 millioner dekar av Statskogs arealer er vernet? Statskog har 400 ulike verneområder, med en rekke spektakulære nasjonalparker.

Den internasjonale «Parisavtalen for natur» har satt mål om at 30 prosent av natur og hav skal vernes innen 2030.

Høyere verneandel

Om lag 18 prosent av Fastlands-Norge er vernet. Tilsvarende tall for Statskogs arealer er 44 prosent vern.

De viktigste verneformene på Statskogs eiendommer er nasjonalpark, landskapsvern og naturreservat. Du kan blant annet la deg friste til vakre turer i disse nasjonalparkene; Rago, Reisa, Saltfjellet-Svartisen, Børgefjell og Finnemarka.

Nasjonalparker er store naturområder med særegne eller representative økosystemer. De kan også være landskap uten tyngre naturinngrep. Naturreservat er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven.

Betydelig skogvern

30 prosent av Statskogs skogkledde areal er underlagt vern (27%) eller i verneprosess (3%). På samme tidspunkt er om lag 6 prosent av den samlede skogen (offentlig og privat eid) i Norge vernet.

Skogvern er viktig for å bevare naturmangfold. Det pågår en særskilt verneprosess knyttet til Stortingets vedtak om vern av ti prosent av norsk skog. Statens egne eiendommer blir særlig vurdert for å oppnå vernemål.

Statskog har i 17 år samarbeidet med Miljødirektoratet for å bidra til at verneverdige områder i Statskog vernes. Per i dag er det om lag 400 ulike verneområder på Statskogs eiendommer.