Hopp til hovedinnhold
33fe2355 b39b 46a5 ae32 b9f35b4d4700
Meraker Brug
Andre nyheter

Nå er Statskog eier

Tgs 181213 130547
Trond Gunnar Skillingstad

Statskog har nå formelt overtatt som eier etter å ha overført 2,5 milliarder kroner for 94 prosent av aksjene i AS Meraker Brug med et samlet areal på om lag 1,2 millioner mål

Transaksjonen ble gjennomført i formiddag og følger kjøpsavtalen mellom Statskog SF og hovedeierne bak AS Meraker Brug (stiftelsen Hans Rasmus Astrup og Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup og datterselskaper).

Samme vilkår

Resterende aksjonærer har fått tilbud fra Statskog om å selge sine aksjer til samme pris som hovedaksjonærene. Frist for å akseptere tilbudet er 9. desember 2022.

Innskuddskapital og lån

Total kjøpesum for 100 prosent av aksjene i selskapet er beregnet til om lag 2,65 milliarder kroner. Finansiering av kjøpet skjer gjennom at eier øker innskuddskapitalen i Statskog SF med 2,35 milliarder, samt yter et lån på 300 millioner kroner til Statskog SF.

Bærekraftig forvaltning

Statskogs overordnede oppgave er å sikre en bærekraftig forvaltning av statens skog- og fjelleiendommer, og kjøpet av AS Meraker Bruk styrker statsforetakets nasjonale rolle innen bærekraftig skogsdrift og utvikling av eiendom. Statskog setter nå i gang et omfattende arbeid med å kartlegge og utvikle verdier på kort og lang sikt.

Allmenhetens tilgang

- Vi skal raskt etablere løsninger som forsterker folks tilgang til jakt, fiske og friluftsliv. Dette betyr mye for mange, og Statskog skal være en garantist for befolkningens tilgang, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

1,2 millioner mål

Eiendommene i AS Meraker Brug har et samlet areal på om lag 1,2 millioner mål, hvorav mer enn 200 tusen mål er produktiv skog. Eiendommene ligger i Meråker, Stjørdal, Malvik og Steinkjer kommune.

Statskog er Norges største grunneier og forvalter en femtedel av Norges landareal. Etter kjøpet av AS Meraker Bruk er Statskog grunneier på 59 millioner dekar i Norge. Statskog er heleid av staten ved Landbruks- og matdepartementet.