Hopp til hovedinnhold
Elgjeger på sin post med hund
Hilde Nystuen
Jakt og fiske

Storviltjakta er trukket

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Statskog har nå trukket storviltjakta for elg, hjort og villrein. Det har vært stor pågang og tilbudet om ungdomsjakt har blitt spesielt godt mottatt. Nå kan utålmodige jegere sjekke trekningslistene.

Stor interesse for ungdomsjakt på elg

Nyheten om spesielt avsatte jaktfelt for ungdom på elgjakt har fått positiv respons. Rundt hundre unge jegere søkte på ungdomsjakt, og halvparten av disse søkte på alle tilgjengelige jakttilbud for ungdom. Av de mange søkerne er 13 heldige jaktlag trukket ut til å delta i årets ungdomsjakt. Ungdomsjakt er et viktig tiltak i Statskogs rekrutteringsarbeid, og vi er glade for den positive responsen dette initiativet har fått.

Etterspørselen etter den ordinære elg- og hjortejakta har vært stabil.

Populær reinsjakt

Reinsjakt for enkeltjegere har vært spesielt populært i år, med over 2500 søkere på rundt 90 tilgjengelige jaktkort. Denne jaktformen tiltrekker seg mange jegere som ønsker å oppleve spenningen og utfordringen med reinsjakt. Statskog har i år holdt av 15 villreinkort forbeholdt jegere under 30 år, som en del av rekrutteringsarbeidet. Dette initiativet har blitt veldig godt tatt imot av de yngre jegerne.

På grunn av forvaltningsmessige årsaker er det i år ikke tildelt kvoter for villreinjakt for lag.

Dette skjer etter trekning

Alle som søker og får tildelt jakt hos Statskog, mottar SMS og e-post med tilbud om jakt kort tid etter trekning. Dersom noen takker nei til tilbud, vil vi trekke på nytt blant søkere på venteliste. Eventuelle ledige tilbud vil bli annonsert på inatur.no.

Her finner du trekningslistene for jakt: Trekningslister

Les mer om søknad og trekning av elg- og hjortejakt her: Slik trekkes jakta

Ønsker du å abonnere på nyheter fra statskog.no? Registrer deg her.