Hopp til hovedinnhold
Elgjakt
Dag H Karlsen

Søknad og trekning av elg- og hjortejakt

Når etterspørselen etter jakt på hjort og elg overgår tilbudet, har vi et system med søknad og trekking for rettferdig fordeling av jaktmulighetene. Slik gjør vi det.

Fra 1. april hvert år legger vi derfor alle ledige jakttilbud hos Statskog ut på inatur.no. Her er alle jaktlag velkommen til å søke. Tilbudene er åpne i en måned, så du har god tid til å bestemme deg for hvilke tilbud du ønsker å søke på.

Sjekk gjerne at søknaden din er registrert gjennom å logge deg inn hos Inatur. På Inatur finner du også gode beskrivelser på hvordan man søker på jakt.

Sjekk vilkårene for søknad

Før trekking gjennomgår Statskog alle søknader og godkjenner disse dersom søknaden oppfyller søknadsvilkårene. Sett deg inn i vilkår for søknad om elg- og hjortejakt hos Statskog før du leverer inn søknaden.

Algoritmestyrt tilfeldighet

Vi gjennomfører trekningen kort tid etter at søknadsfristen har gått ut. Digital trekning skjer hos Inatur etter en algoritme som sikrer at alle har lik sannsynlighet for å bli trukket ut. Søker tildeles det tilbud som ligger høyest prioritert på søknaden og som fortsatt er ledig. Resterende søknader legges på venteliste .

Ved ulik prioritet

I de tilfeller hvor innenbygds- og utenbygdssøkere har ulik prioritet, vil dette bli hensyntatt i trekningen. Søkere uten prioritet vil da kun få tilbud om jakt dersom det er tilbud ledig etter at alle med prioritet har fått tilbud.

Resultatet fra trekningen legges ut på statskog.no innen 31. mai. Alle som får tildelt jakt vil i perioden etter trekningslistene er publisert i tillegg motta en SMS og e-post med informasjon om hvordan jakttilbudet aksepteres i Storviltportalen innen en fastsatt frist.

På venteliste

Resterende jaktlag som ikke blir trukket ut til jakt, legges på venteliste. Dersom noen på trekningslista takker nei til et jakttilbud eller ikke aksepterer tilbudet innen fristen, vil systemet gå igjennom de prioriterte ønskene til neste jaktlag på ventelista. Første jaktlag på ventelista som har det ledige jakttilbudet på søknaden vil da få tilbud om dette.

Revisjon av trekningsalgoritme (PDF)