Hopp til hovedinnhold
Eiendomssalg Steinar Johansen 1920Pxl
Steinar Johansen
Andre nyheter

Stort skogsalg i Statskog

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

Statskog har nå lagt ut 20 spredte skogeiendommer for salg. Statskog selger skogteiger i store deler av landet for å effektivisere egen skogsdriften. Salget representerer også en unik mulighet til å styrke næringsgrunnlaget for landets skogeiere.

Statskog har nå lagt ut 20 eiendommer for salg i til sammen ti fylker. Salget kommer som en del av et stort salg av spredte skogeiendommer Statskog skal gjennomføre i løpet av syv år - fra 2011 til 2017.

I alt skal til sammen om lag 500 000 dekar selges. Det vil i praksis si at det er et historisk salg av statlige eiendommer Statskog nå er i gang med.


Bakgrunnen for salget

I desember 2010 kjøpte Statskog SF selskapene Borregaard Skoger AS, Borregaard Vafos AS og Børresen AS fra Orkla ASA og Borregaard NEA AS. Så store skogarealer legges sjelden ut for salg. Dette var en historisk sjanse for Statskog SF. Kjøpet åpnet for en større gjennomgang og effektiv arrondering av foretakets eiendommer, og på ekstraordinært foretaksmøte i Statskog SF 27. mai 2011 ble det fastsatt følgende kriterier for et omfattende arronderingssalg:

  • Statskog SF skal selge spredte skogeiendommer foretaket eier fra før.
  • Nedsalget skal resultere i en bedre arrondering for Statskog og lede til en mer effektiv drift.
  • Eiendommene selges til markedspris gjennom budgivning. Statskog skal søke å oppnå høyest mulig pris for eiendommene.
  • Eiendommene drives på ordinært vis fram til salget finner sted.
  • Direktoratet for naturforvaltning (DN) gjøres kjent med de skogeiendommene som skal selges før de legges ut for salg, for å kunne anvende disse til vern eller makeskifte knyttet til vern av private skogeiendommer. DNs behov for skogteiger til vern eller makeskifte skal ikke påvirke hvilke skogteiger Statskog SF legger ut for salg, eller forsinke salgsprosessen eller inntektene til Statskog SF. Utover dette skal kriteriene forstås slik at DN får en forkjøpsrett på markedsmessige vilkår.
  • Ved salg i områder som er omfattet av Samerettsutvalget 2 skal det gjøres klart for kjøper at eventuelle eksisterende rettigheter til skogteigen ikke blir berørt av salget og at Statskog ikke kan ta ansvar for eventuelle ulemper dette vil medføre for kjøper i framtiden.

Salget av eiendommer på Sørlandet, Vestlandet, Nordland og Troms skal gjennomføres innen 2014, mens salget på Østlandet og i Midt-Norge gjennomføres innen 2017.

Som det framgår av kriteriene fra foretaksmøtet, selges ikke noen av eiendommene Statskog kjøpte fra Orkla i 2010. Det er kun eiendommer foretaket eide fra før som selges.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har hittil benyttet seg av forkjøpsretten på 16 av i alt 92 eiendommer. Så langt er det solgt 89 767 dekar. Arealet DN har kjøpt utgjør 24 825 dekar.

Les mer om Statskogs eiendomssalg her