Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

Endringer i SB Skog

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo

Regionsjef Jan Helge Nordby i Statskog Sør-Norge blir i løpet av kort tid ny styreleder i SB Skog. Han vil lede arbeidet med å utvikle en ny strategi og handlingsplan for Statskog.

Statskog vil i løpet av kort tid avholde ekstraordinær generalforsamling i SB Skog AS for å gjennomføre endringer i styret. Regionsjef Jan Helge Nordby i Statskog Sør-Norge vil bli oppnevnt som ny styreleder i selskapet. Det skal også på plass et eksternt styremedlem.

I forlengelse av dette begynner arbeidet med å utvikle en ny strategi og handlingsplan for SB Skog. Som styreleder vil Nordby ta aktivt del i dette arbeidet.

Konsulentselskapet Pöyry vil bli trukket inn i strategiarbeidet. De skal særlig bistå med en internanalyse som skal danne grunnlaget for hva SB Skog skal satse på framover.

- Det er 16 år siden SB Skog ble stiftet. Mye har skjedd med markedet i løpet av den tida. Det er behov for å få på plass en ny bærekraftig strategi for selskapet. Ikke bare fordi SB Skog underliggende har en noe lav inntjening, men også fordi selskapet opererer i en bransje og et marked i stor endring, sier Nordby.

Han legger til at SB Skog AS må tilpasses for å kunne møte framtida som en profesjonell og betydningsfull aktør i skognæringen. Selskapet skal moderniseres og tilpasses framtidas mange spennende muligheter.

Arbeidet med SB Skog starter opp allerede i høst og forventes å være avsluttet innen et års tid.

Nordby fortsetter som regionsjef i Sør-Norge, men kommer til å være delvis arbeidende styreleder i SB Skog mens strategiarbeidet pågår.

Jnb