Hopp til hovedinnhold
Andre nyheter

Statskog delegerer ansvar til regionene

Abf 181213 130422
Anne Berit Flo
Nyheten er over ett år gammel

Statskog skal etablere tre regionutvalg i henholdsvis Troms, Salten og Helgeland. Startskuddet går i Bodø 5. juni. Utvalgene skal sikre regional medvirkning og bidra til bedre beslutninger i Statskogs forvaltning av

grunn og ressurser.

Statskog skal etablere tre regionutvalg i henholdsvis Troms, Salten og Helgeland. Startskuddet går i

Bodø 5. juni.Utvalgene skal sikre regional medvirkning og bidra til bedre beslutninger i Statskogs forvaltning av grunn og ressurser.

- Statskog har i dag gode samarbeidsrelasjoner og samarbeidsavtaler med rettighetshaverne til og brukerne av statens grunn i Nordland og Troms. Til tross for det, har vi etter hvert sett behovet for en felles, mer formell lokal samarbeidsarena. Vi ønsker derfor å etablere til sammen tre regionutvalg i Troms og Nordland, sier administrerende direktør Øistein Aagesen i Statskog.Fylkesrådsleder Odd Eriksen i Nordland fylkeskommune synes Statskog tar et viktig og riktig grep når de på denne måten ber om regional medvirkning på Statskogs forvaltning i Nordland og Troms.

- Statskog eier om lag 40 prosent av Troms og Nordland, og er derfor den viktigste grunneieren i de to fylkene. Da er det flott at de inviterer til mer regional medvirkning om forvaltningen av grunnen, sier Eriksen. De regionale utvalgene skal ha en bred sammensetning. Både lokaldemokratiet, reindriftsnæringen, jeger- og fiskeinteresser, landbruk og annen utmarksbasert næring, det allmenne friluftslivet og andre berørte interesser ønskes representert.

- Vi ønsker en bredest mulig representasjon. Men for å kunne gjøre oss noen erfaringer på hva som fungerer best, kommer vi til å prøve ut to ulike modeller for oppnevning, forteller Aagesen.Forskjellen ligger i at det er Nordland fylkeskommune som utnevner fem av sju representanter i henholdsvis Salten og Helgeland, mens det i Troms er regionrådene i henholdsvis Nord-Troms, MidtTroms og Ofoten som til sammen oppnevner seks av åtte representanter. I Nordland skal også fylkesrådet utnevne lederne for de to utvalgene, mens utvalget i Troms skal velge sin egen leder.De to gjenstående representantene oppnevnes i alle tre regionrådene av henholdsvis NRL og NJFF.

- Her får vi i Nord-Norge en mulighet til å være med på å bestemme hvordan den statlige grunnen i regionen vår skal forvaltes. Dette bør bli et spennende og viktig utvalg å være med i, sier Eriksen.